Mateo Benusi Cio – Narodni heroj iz Rovinja

( Hrvatska )

Mateo Benusi Cio rođen je 23. oktobra 1906. godine u Rovinju. Već kao četrnaestogodišnjak učestvovao je u demonstracijama koje je protiv fašizma organizovala Socijalistička partija Italije. Zaposlio se kao radnik u Tržiču (ita. Monfalcone), ali je 1924. godine otpušten. Tada se vratio i zaposlio u Rovinju. 1. maja 1935. i 1937. godine istakao je crvenu zastavu na zvoniku crkve, a zatim na odžaku mlina Kalo u Rovinju.

Mateo Benusi Cio
Mateo Benusi Cio

U proljeće 1943. godine fašisti su ga odveli u logor u Italiju. Posle kapitualcije Italije, njemačkim trupama su pali u ruke fašistički logori. Zatočenike iz tih logora otpremili su u koncentracione logore u Njemačku. S jednim transportom logoraša u Njemačku je trebalo da ode i Mateo Benusi. Međutim, on je iskočio iz voza i vratio se u Rovinj.

Uključio se u Narodnooslobodilački pokret, nakon čega je formirao i predvodio grupu diverzanata. Grupa je svoju prvu diverziju izvela na željezničkoj pruzi u blizini Pule, u novembru 1943. godine. Od eksplozije mine uništena je lokomotiva i pet vagona. Nekoliko dana kasnije, njegova diverzantska grupa dignula je u vazduh voz na pruzi Rovinj-Kanfanar i srušila most na putu kod Limskog kanala. Nakon ovih akcija, Mateo Benusi Cio i njegovi mineri postali su poznati po celoj Rovinjštini. Mateo Benusi dobiva u narodu naziv „Istarski Ilija Gromovnik“.

Početkom 1944. godine, Ciova diverzantska grupa našla se u sastavu Treće istarske partizanske čete (rovinjske). Zajedno s ovom četom, grupa je izvela niz akcija. Tako su rovinjski mineri zajedno s borcima Treće čete napali neprijateljsku kolonu na putu Rovinj-Bale, uništivši tom prilikom kamion i autobus, te pokidali telefonske vodove na potezu Bale-Dinjan-Svetvinčenat. Sam Mateo Benusi Cio je, uz osiguranje koje mu je pružila Treća četa, ušao u Bale i kroz prozor ubacio minu u fašističku kasarnu.

Kada su nacisti u Rovinju pokušali da obnove fašističku organizaciju i za to pridobili petnaestak starih fašista, rukovodstvo NOP-a odlučilo je da organizaciju razbije u samom začetku. Orgnizovan je prepad u kojem je učestvovao i Mateo Benusi Cio. Grupa boraca je 5. januara 1944. godine u 19,30 časova ušla u Rovinj.

I dok su ljudi šetali ulicama, grupa je ušla u zgradu u kojoj su bili okupljeni fašisti. Pothvat je bio tim teži, jer je svega sto metara dalje bila njemačka kasarna. Mateo Benusi Cio i još jedan drug uspeli su se uz stepenice, iznenada upali u sobu i otvorili vatru na fašiste. Pošto se njegov austomat zaglavio, Mateo Benusi Cio je upalio fitilj mine napravljene od riblje konzerve, a zatim ju ubacio u prostoriju. Bio je to kraj obnovljene fašističke organizacije u Rovinju.

Cio i njegovi mineri još su jednom, u aprilu 1944. godine, upali u okupirani Rovinj. Tada su zarobili dva finansa i minom uništili jedan brodić u gradnji. Posle rata, živeo je u Rovinju.

Iscrpljen ratnim naporima, Mateo Benusi Cio umro je 16. juna 1951. godine u bolnici u Beogradu.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Mateo Benusi Cio proglašen je za narodnog heroja.

U rovinjskom parku na Valdibori postavljeno mu je spomen-poprsje, a u njegovo ime nose ulice u Rovinju, Puli i Poreču.