Miladin Popovic – Narodni heroj iz Podgorice

( Crna Gora )

Miladin Popovic  rođen je 23. maja 1910. godine u selu Lopate, kod Lijeve Rijeke. Još kao dete, s roditeljima došao je u Peć. Gimnaziju je učio u Peći, Prizrenu i Prištini. Kao đak, uključio se u revolucionarni omladinski pokret, zbog čega je proganjan i isključivan iz škole.

Miladin_Popović
Miladin_Popović

Miladin Popovic od 1933. godine, kao student Pravnog fakulteta, učestvuje u političkoj delatnosti naprednih studenata Beogradskog univerziteta. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije je od 1933, a Komunističke partije Jugoslavije od 1934. godine. Krajem 1934. godine radio je u tehnici Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Srbiju, a od marta 1935. u tehnici Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju.

Sredinom tridesetih godina, pored djelatnosti na Beogradskom univerzitetu, jedan je od istaknutih organizatora i rukovodilaca revolucionarnog i antifašističkog pokreta na Kosovu i Metohiji. Radi na formiranju partijskih organizacija, okupljanju radnika i građana oko ideje Narodnog fronta, organizuje štrajkove rudara i železničara. Jula 1936. godine organizuje velike demonstracije u Peći protiv vlade Milana Stojadinovića. Zbog tih aktivnosti, hapšen je i proganjan više puta u periodu od 1936. do 1937. godine. U ljeto 1937. pripremio je osnivačku Oblasnu konferenciju, na kojoj je izabran Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju, čiji je on bio sekretar.

U pokušaju da se ilegalno prebaci u Španiju, Miladin Popović uhapšen je 1937. godine u Budvi, i sproveden u beogradski zatvor „Glavnjača“, u kojoj je podvrgnut mučenju. U policijskom zatvoru na Adi Ciganliji razboleo se od tuberkuloze, pa je poslije sedam meseci pušten na slobodu i proteran u Peć. Lečio se u sanatorijumu na Golniku do 1939. godine, kada je došao u Peć po zadatku CK KPJ, da očisti partijske organizacije od frakcionaških elemenata. Od septembra 1939. godine bio je politički komesar Oblasnog komiteta za Kosovo i Metohiju, a od početka avgusta 1940. i član Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku, Sandžak i Kosovo i Metohiju.

Učestvao je u organizovanju i vođenju antifašističkih demonstracija u Peći, 11. maja 1940. godine, zbog čega je ponovo bio uhapšen i sproveden u beogradsku „Glavnjaču“, u kojoj je tri meseca mučen. Naglo pogoršanje njegove bolesti primoralo je policiju da ga pusti iz zatvora i protjera u Peć. Učestvovao je u radu Pete zemaljske konferencije KPJ, oktobra 1940. godine u Zagrebu, kao delegat partijskih organizacija sa Kosova i Metohije i delegat Pokrajinskog komiteta.

Aprilski rat i okupacija Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, ga je zatekla na partijskom radu u Vitomirici, gde se sklonio od policije koja je za njim tragala posle martovskih demonstracija. Posle okupacije, radio je na organizovanju borbe protiv okupatora i razvijanju bratstva i jedinstva između albanskog, srpskog i crnogorskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Krajem maja 1941. godine dolazio je u Beograd da se poveže sa CK KPJ i upozna s linijom Partije u organizovanju i vođenju oružane borbe.

Na putu iz Kosovske Mitrovice za Crnu Goru, Miladin Popovic uhapšen je 18. jula 1941. godine u Rožaju, a zatim interniran u mesto Pećin, kod Elbasana u Albaniji.

Posle nekoliko mjeseci, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju, uz pomoć albanskih komunista, organizovao je njegovo bjekstvo iz zatvora. Po odluci CK KPJ, od oktobra 1941. godine bio je na partijskom radu u Albaniji, kao delegat CK KPJ. Radio je na organizovanju i jačanju Komunističke partije Albanije i oružane borbe, smatrajući to internacionalnom dužnošću u borbi protiv fašizma. Na njegovu inicijativu, septembra 1942. godine formiran je Glavni Narodnooslobodilački odbor Albanije, Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske Albanije, a zatim i Antifašističko veće i Nacionalni komitet Albanije.

Septembra 1944. godine došao je na Vis, na poziv CK KPJ, odakle je upućen na Kosovo i Metohiju, na dužnost političkog sekretara Oblasnog komiteta Partije. Posle oslobođenja Kosova i Metohije, kao sekretar Oblasnog komiteta, radio je sa velikim elanom na obnovi zemlje, jačanju bratstva i jedinstva i razvoju narodne vlasti na Kosovu i Metohiji. Miladin Popovic ubijen je 13. marta 1945. godine u Prištini, od strane balista.

Još za života, 25. septembra 1944. godine, odlukom Predsedništva AVNOJ-a, među prvima je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva, a za narodnog heroja, posthumno je proglašen 12. marta 1946. godine.

Po njemu se zove Osnovna škola Miladin Popović (Pasjane)