Milan Bata Janković – Narodni heroj iz Čačka ( Srbija )

Narodni heroj Milan Bata Janković, rođen 1919. godine, bio je student medicine i jedan od istaknutijih komunista Čačka.

Milan Bata Janković
Milan Bata Janković

Posle okupacije, kao član i instruktor OK KPJ za Čačak bio je organizator ustanka u čačanskom i drgačevskom srezu. Tokom oktobra i novembra 1941. godine bio je predsednik Odbora za borbu protiv pete kolone. Zarobili su ga četnici i posle strahovitog mučenja, zaklali u noću 24/25. novembra 1941. godine u selu Lisi, kod Ivanjice. Njegova supruga Nadežda Nada Janković rođena Vilimanović, rođena 1920. godine u Atenici, takođe je bila student medicine i član KPJ. Učestvovala je u oragnizovanju ustanka u Čačku i okolini, a kasnije je prešla na rad u okupirani Beograd.

 

Početkom 1942. godine je bila uhapšena i odvedena u Banjički logor. Pošto je bila u drugom stanju, na zalaganje drugih zatvorenica, nije odmah streljana. Streljana je 7. juna 1943. godine u Jajincima.