Meto Barjaktari – Narodni heroj

iz K.Mitrovice ( Kosovo )

Meto Barjaktari rođen je 1916. godine u Kosovskoj Mitrovici. Posle završene osnovne škole, upisao je Veliku medresu „Kralj Aleksandar Prvi“ u Skoplju, gde je pod uticajem Rifata Burdžović, prišao omladinskom revolucionarnom pokretu.

Meto Barjaktari
Meto Barjaktari

ZeZbog revolucionarne delatnosti isključen je iz medrese, pa je sedmi razred gimnazije nastavio najpre u Prištini, a potom u Vranju. Osmi razred je završio u Beogradu, gde se potom upisao na Pravni fakultet Beogradskog univerziteta. Pre Drugog svetskog rata, hapšen je i proganjan od strane policije. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1937. godine. Aktivno je radio na stvarnju i jačanju partijskih organizacija na području Kosova i Metohije.

Aprilski rat i okupacija Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, zatekli su ga u Prištini. Pokrajinski komitet KPJ za Kosovo i Metohiju mu je, juna 1941. godine, dao zadatak da stupi u vezu sa Okružnim komitetom KPJ za Leskovac i partizanskim odredom na Jablanici.

Septembra 1942. godine postao je borac Partizanskog odreda „Zejnel Ajdini“, (prvog partizanskog odreda sastavljenog od pripadnika Albanske nacionalnosti) i učestvovao je u svim borbama ovog odreda od septembra 1942. godine do oktobra 1943. godine. Oktobra 1943. godine, postao je politički komesar Šarplaninskog partizanskog odreda, da bi već u novembru iste godine, po odluci Oblasnog komiteta, napustio odred i prešao na partijsko-politički rad na terenu.

Meto Barjaktari poginuo je početkom decembra 1943. godine, na Jezerišta u podnožiju Šar Planine prilikom jednog okršaja sa neprijateljem u okolini sela Nebregošte, na Kosovu i Metohiji.

Ukazom predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 26. decembra 1973. godine, proglašen je za narodnog heroja.