Milan Blagojević Španac – Narodni heroj iz Topole

( Srbija )

Milan Blagojević Španac rođen je 14. oktobra 1905. godine u selu Natalinci kod Topole. Posle završetka osnovne škole izučio je metalski zanat. Između dva svjetska rata isticao se u borbi za interese radničke klase, učestvujući u organizovanju radničkih štrajkova, protiv Šestojanuarske diktature i eksploatacije radnika. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1928. godine.

Po odluci KPJ 1935. godine, bio je upućen u Sovjetski Savez, a 1937. godine našao se među prvima u Internacionalnim brigadama na bojištima Španije. U ovom ratu nekoliko puta je ranjavan, a stekao je i čin poručnika španske republikanske vojske.

Posle poraza španske republike, prešao je u Francusku, a zatim se prebacio u Kraljevinu Jugoslaviju, gde je ilegalno živeo u Beogradu do okupacije 1941. godine.

Milan Blagojević Španac
Milan Blagojević Španac

Dan posle napada Njemačke na Sovjetski Savez, napustio je svoj ilegalni stan u Beogradu i otišao u Šumadiju, gde se aktivno uključuje u pripreme za ustanak. Milan Blagojević Španac je bio jedan od najaktivnijih organizatora partizanskih jedinica u Šumadiji.

Pri formiranju Prvog šumadijskog partizanskog odreda, 1. jula 1941. godine, Milan Blagojević Španac postao je njegov prvi komandant. Ovaj odred je pod njegovom komandom vrlo brzo oslobodio veći deo Šumadije, izuzev Kragujevca, Topole i Aranđelovca.

Odred je vodio borbe s Nemcima i njihovim kvislinzima kod Topole, na Rudniku, na prilazima Kragujevcu, u selima Jankovcu i Baničini. Prvi šumadijski odred je, za oko tri meseca borbe pod njegovom komandom, razbio okupatorsko-kvislinšku vlast u Šumadiji i izbacio iz stroja oko pet stotina neprijateljskih vojnika.

Noću 27. oktobra 1941. godine, vraćao partizanskim vozom iz Užica, a na putu za Šumadiju, uhvatili su ga četnici Dragoljuba Mihailovića i silom izvukli iz voza u Užičkoj Požegi i posle tri dana mučenja ubili u selu Glumač.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 9. maja 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske,  Španac proglašen je za narodnog heroja.