Milica Vučetić – Narodni heroj iz Ćačka ( Srbija )

Milica Vučetić rođena je 21. januara 1920. godine u selu Ježevici, kod Čačka. Potiče iz učiteljske porodice. Osnovnu školu je završila u Ježevici, a gimnazizju u Čačku. Posle završene učiteljske škole u Kragujevcu, 1939. godine, u kojoj je postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, postavljena je za učitelja osnovne škole u selu Trnavi. Te godine primljena je u članstvo Komunsitičke partije Jugoslavije.

Milica Vučetić
Milica Vučetić

Odmah po dolasku u selo Milica razvija raznovrstan kulturno-prosvetni i politički rad u školi i van nje. Posebnu borbu je vodila protiv zastarelih shvatanja o ženi, njenom položaju u kući i društvu. Obilazila je seoske kuće i seljankama govorila o negovanju dece, higijeni, održavanju i unapređivanju domaćinstva i o pravnom i društvenom položaju žene sa sela. Zbog toga je postala vrlo popularna u Trnavi, ali i u susednim selima: Viljuši, Banjici, Atenici, Vapi i Ježevici.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije akivno je učestvovala u pripremama ustanka. Njoj pripadaju velike zasluge za masovni odziv žena u toku ustanka i za vreme Narodnooslobodilačkog rata. Kada je maja 1941. godine formiran Sreski komitet SKOJ-a za trnavski srez, Milica je je izabrana za sekretara. Učestvovala je na Okružnoj konferenciji KPJ za Čačak, u oslobođenom Čačku, 23. i 24. novembra 1941. godine, na kojoj je izabrana za člana Okružnog komiteta KPJ.

Posle povlačenja partizanskih snaga u Bosnu, ostala je, po zadatku Partije, na pozadinskom radu. Do avgusta 1942. bila je sekretar partijskog rukovodstva za srez dragačevski, a zatim je prebačena na rad u trnavski srez, 1943. godine je postala član Sreskog komiteta KPJ. Zbog njene velike partijske aktivnosti bila je naprestano proganjana od strane četnika i Srpske državne straže.

U veoma teškim uslovima ilegalnog rada, Milica Vučetić je uspevala da izvrši sve partijske zadatke. Često je uspjevala da prerušana u seljanku ilegalno uđe u Čačak i stupi u vezu sa partijskom organizacijom. Poginula je 21. januara 1944. godine, na svoj 24. rođendan, kad je prilikom izvršenja partijskog zadatka sa još dvojicom drugova upala u četniku zasedu. Da ne bi živa pala neprijatelju u ruke izvršila je samoubistvo.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine,Milica Vučetić proglašena je za narodnog heroja