Đuro Baić – Narodni heroj iz Vrginmosta ( Hrvatska )

 

Narodni heroj Đuro Baić (Pecka, kod Vrginmosta, 15. jun 1921 — Vrnograč, 1. mart 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Rođen je 15. juna 1921. godine u selu Pecka, kod Vrginmosta.

Đuro Baić
Đuro Baić

Pošto je aprila 1941. godine gimnazija u Sisku, gdje je učio peti, šesti i sedmi razred, zatvorena vratio se u selo. Tu osniva skojevsku organizaciju. Đuro radi i na pripremi oružanog ustanka u svom kraju. Učestvuje i u organizovanju prvih grupa u Peckoj, Perni, Katinovcu i Crnom Potoku. U julu u svom selu formira partijsku organizaciju i prvi partizanski odred Pecka, najprije sa 15, a ubrzo sa 40 boraca, u kojem je prvi politički komesar. U svom i susjednim selima 27. jula 1941. godine, jedan je od predvodnika ustanika. Od prvih dana ustanka Đuro uspostavlja i održava veze sa banijskim partizanskim odredima u Šamarici. Radi i na organizovanju prvih organa narodne vlasti — formiranju odbora AFŽ-a i SKOJ-a.

Sa svojim vodom u sastavu Trećeg bataljona Prvog kordunaškog partizanskog odreda, 1. marta 1942. godine, učestvovao je u napadu na ustaško uporište u Vrnograču. Sa svojih 14 boraca, ušao je u Vrnograč i ubio pet ustaša i žandara. Izlazeći iz mjesta, dočekan je vatrom ustaša i naoružanih civila. U osmočasovnoj borbi izgubio je šest drugova, a kada se neprijatelj približio Đuro Baić izvršio je svoj posljednji juriš sa četiri zdrava i pet ranjenih boraca. Svi su izginuli, a kad je ostao sam, opkoljen, ubio se bombom da živ ne bi pao neprijatelju u ruke.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine,Đuro Baić proglašen je za narodnog heroja.