Nada Naumović -Narodni heroj iz Kragujevca ( Srbija )

Nada Naumović rođena je 22. aprila 1922. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. U šestom razredu gimnazije došla je u dodir sa revolucionarnim omladinskim pokretom.

Nada Naumović
Nada Naumović

Posle završene, velike mature, upisala je Medicinski fakultet u Beogradu. Za vreme studija, aktivno je učestvovala u svim akcijama studenata Beogradskog univerziteta. Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postala je 1940. godine.

Aprilski rat i okupacija Kraljevine Jugoslavije, su prekiluli Nadine studije i ona se vratila u Kargujevac. Kao član Komunističke partije, aktivno je učestvovala u pripremama ustanka. U njenoj kući bio je organizovan kurs prve pomoći. Učestvovala je u sakupljanju sanitetskog materijala, novčane pomoći i odeće od simpatizera Narodnooslobodilačkog pokreta.

Preko jedne njene drugarice, koja je radila kao službenica u policiji, nabavljala je falsifikovane propusnice i legitimacije za aktiviste Narodnooslobodilačkog pokreta. Radi prenosa partijskog materijala i dobijanja zadataka i direktiva, više puta je odlazila u okupirani Beograd.

Nada Naumović je uhapšena 20. oktobra 1941. godine, za vreme velike nemačke racije po Kragujevcu. Streljana je, sutradan, u prvoj grupi građana.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašena je za narodnog heroja.

Na mestu njenog streljanja podignut je Spomenik Bola i Prkosa