Napad na sarajevski aerodrom Rajlovac – 10/11.08.1943. – YU KALENDAR

Na danasnji dan

10/11. avgusta 1943. godine

Prva_krajiška_brigada
Prva_krajiška_brigada

Tokom noći Prva krajiška proleterska udarna brigada vešto izvedenom akcijom je nakon 35-kilometarskog marša, izvršila uspešan prepad na aerodrom Rajlovac kod Sarajeva, glavnu vojnu avio-bazu nemačkih snaga i NDH u Bosni i Hercegovini. Prema nemačkom izveštaju, uništeno je 17 aviona (5 nemačkih i 12 hrvatskih), izveštaj Prve krajiške brigade navodi 30 uništenih aparata, dok je radio Slobodna Jugoslavija objavio informaciju o 34 uništena aviona.

Yu nostalgija