Narodni heroj – Antiša Vučičić

iz Solina ( Hrvatska )

Narodni heroj Antiša Vučičić je rođen 12. juna 1912. u Solinu. Već od najranije mladosti, kao fizički radnik u vranjičkoj tvornici Salonit, osjetio je svu težinu izrabljivanja. Stoga se rano priključio radničkom pokretu i sudjelovao u svim štrajkovima i demonstracijama u solinskom industrijskom bazenu. Član KPJ postao je 1940. godine.

Antiša Vučičić
Antiša Vučičić

U aprilskim danima 1941. godine aktivno sudjeluje u sakupljanju oružja, obučava omladinu u rukovanju istim, organizira udarne grupe i rukovodi diverzijama protiv okupatora. Bio je član Vojne komisije Solina, osnovane 26. aprila 1941., a u kolovozu iste godine sudjeluje u osnivanju Solinskog partizanskog odreda čiji je bio i član. Poslije razbijanja Odreda vratio se u Solin i nastavio djelovati u ilegali, rukovodeći brojnim diverzijama i sabotažama.

Kada je u Uništima na Dinari 3. oktobra 1942. osnovana Druga dalmatinska brigada, Antiša Vučičić je postavljen za komesara Trećeg bataljona. Poginuo je 23. oktobra u borbi kod Aržana.

Za narodnog heroja proglašen je 5. svibnja 1951.