Narodni heroj – Josif Josifovski Sveštarot

iz Đevđelije ( Makedonija )

Josif Josifovski Sveštarot rođen je 2. avgusta 1915. godine u Đevđeliji. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a dalje školovanje je nastavio u Kragujevcu, gde se upoznao s omladinskim revolucionarnim pokretom i postao njegov aktivista. Tamo je primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Josif Josifovski Sveštarot
Josif Josifovski Sveštarot

Posle završene gimnazije, došao je u Beograd, gde je upisao Pravni fakultet Beogradskog univerziteta. Odmah po dolasku na studije uključio se u studentski revolucionarni pokret. Učestvovao je u svim akcijama i protestima studenata i bio jedan je od organizatora društva „Vardar“. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1938. godine. Zbog revolucionarnog rada više puta je hapšen i proganjan.

U vreme raspusta bio je aktivan u Studentskoj koloniji. Kada je odlazio u rodnu Đevđeliju, donosio je tamošnjoj omladini revolucionarnu literaturu i učestvovao u organizovanju omladinskih organizacija. Kad je diplomirao, policija je već bila upoznata o njegovoj revolucionarnoj delatnosti, pa mu je onemogućila da se zaposli u rodnom gradu. Zato se zaposlio kao advokatski pripravnik u Strumici.

Prvih meseci, posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, Josif Josifovski Sveštarot radio je na pripremanju oružanog ustanka u Strumici. Septembra 1941. godine, kao instruktor Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, bio je upućen da u Resenskoj oblasti radi na rasplamsavanju oružane borbe protiv okupatora. Italijanska policija ga je uhapsila u Korči, kao opasnog komunistu, koji je održavao veze s albanskim komunistima, ali je Josif uspeo da pobegne iz zatvora.

Posle bega iz zatvora otišao je u partizane i 6. jula 1942. godine, prilkikom formiranja Prvog prespanskog partizanskog odreda „Dame Gruev“, postavljen je za njegovog političkog komesara. Kada je, 18. avgusta 1943. godine, formiran Prvi partizanski bataljon „Mirče Acev“, postavljen je za političkog komesara, a posle mesec dana za političkog komesara Druge operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Makedonije.

Posle kapitulacije Italije, nemačke vojne snage, pomognute balistima, preduzele su akcije za uništenje partizanskog pokreta u Kopačiji, u kičevskom kraju. Oni su napali selo Klenovec, gde je privremeno bio smešten štab Druge operativne zone. U teškoj borbi, 7. novembra 1943. godine, u kojoj je neprijatelj bio odbačen, obe strane su imale mnogo poginulih. Među partizanskim poginulima tada su se nalazili i komandant zone Mite Vojvoda i politički komesar Josif Josifovski Sveštarot.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, Josif Josifovski Sveštarot proglašen je za narodnog heroja