Narodni heroj – Bogdan Bolta iz Gračaca ( Hrvatska )

Bogdan Bolta rođen je 30. juna 1922. godine u selu Donje Kijani, kod Gračaca u siromašnoj zemljoradničkoj porodici.

Bogdan Bolt
Bogdan Bolt

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine.

Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je od 1943. godine.

Nalazio se na funkciji komandira voda u Prvoj ličkoj proleterskoj udarnoj brigadi.

Poginuo je 11. septembra 1944. godine prilikom borbe s četnicima na Baćevačkom visu, u okolini Valjeva.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 13. marta 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.