Narodni heroj – Bogoljub Vukajlović Lala

iz Vukovara ( Hrvatska )

Bogoljub Vukajlović Lala rođen je 25. maja 1921. godine u Boboti kod Vukovara. Pre Drugog svetskog rata bavio se zemljoradnjom. Godine 1940, u selo je stigao komunista Đoko Patković, koji je osnovao omladinsku organizaciju i čitaonicu „Srp i čekić“. Među pohađačima je bio i Bogoljub Vukajlović. Početkom 1941. godine, postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Bogoljub Vukajlović Lala
Bogoljub Vukajlović Lala

Nakon okupacije Jugoslavije 1941, pomogao je Patkoviću pri ubistvu dvojice ustaša, koji su nadgledali vršidbu pšenice i sakupljali žito za nemačku vojsku. Bogoljub Vukajlović Lala je izbegao ustaškoj odmazdi u kojoj je streljano 30 seljaka i još 30 odvedeno u logore. Posle toga se povukao u ilegalu.

Početkom 1942, izašao je iz ilegalnosti i otišao na Dilj goru, gde se pridružio diverzantskoj grupi Drugog slavonskog odreda. Tada je uzeo nadimak Lala. Ubrzo je postao desetar, a zatim komandir samostalnog diverzantskog voda. Vod je delovao pretežito na železničkoj prugi i putu Slavonski Brod – Beograd. U toku 1942. godine, Bogoljub Vukajlović Lala je sa svojim vodom izvršio preko dvadeset diverzija na prugi. U decembru 1942. godine, na železničkoj stanici u Vinkovcima digao je u vazduh nemački transportni voz. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1942. godine.

Jedne martovske večeri 1943. godine, diverzantska grupa je saznala za nemački transport, koji je išao za Istočni front, nakon čega je minirala prugu i napala voz. Grupa je otvorila vatru na nemačke vojnike, ali ih je bilo previše, pa je Bogoljub naredio borcima povlačenje i ostao da im štiti odstupnicu. Uskoro je bio ranjen, ali je nastavio s pružanjem otpora sve dok ga nisu ubili. Njegovo telo ostalo je da tamo leži, pa su noću došli njegovi drugovi i sahranili ga obronku kod Brodskih Zdenaca.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.