Narodni heroj – Borko Velevski Goranov

iz Prilepa ( Makedonija )

Borko Velevski Goranov rođen je 1912. godine u Prilepu, u siromašnoj porodici. Pošto je bio odličan u osnovnoj školi, roditelji su činili krajnje napore da završi gimnaziju. Pošto je počeo da čita marksističku literaturu, isključen je iz sedmog razreda gimnazije. Upisao je vojnu školu u Novom Sadu, ali ni nju nije završio, pa se vratio u Prilep, gde se zaposlio u duvanskoj industriji.

Borko Velevski Goranov
Borko Velevski Goranov

Istovremeno je radio na gajenju duvana, te je bio jedan od organizatora udruženja proizvođača duvana u Prilepu. Sezonski duvanski radnici tražili su da ih predvodi u štrajku, koji je počeo 4. aprila 1938. godine. Štrajkači su tražili poboljšanje materijalnog položaja. Borko, kao jedan od rukovodilaca URS-a, stao je na čelo dve hiljade štrajkača i još hiljadu zanatlija koji su im se pridružili. Posle mesec dana štrajk je imao delimične uspehe, ali je Borko dobio otkaz. Bio je optužen da je u govore koje je držao štrajkačima unosio „političku sadržinu“. Zbog toga je uhapšen, ali je ubrzo bio pušten.

Poslednje dve godine uoči rata, postao je sekretar udruženja proizvođača duvana, preko koga su se proizvođači borili za bolje prodajne cene duvana. Borko je bio izabran za poverenika pri otkupu duvana. Uoči Aprilskog rata bio je često pozivan na vojne vežbe. Tada je već bio član Komunističke partije Jugoslavije.

Posle okupacije stupio je u prvu partizansku četu na Selečkoj planini, 12. septembra 1941. godine. Pošto je bio pešadijski narednik, bio je vojnički najpripremljeniji partizan u četi. Obučavao je mlade borce, koji su 11. oktobra izvršili napad na Prilep. U toku 1941. i do septembra 1942. godine, Borkov odred preduzimao je najviše akcija. Kao komandant prilepskog odreda „Dimitar Vlahov“, maja 1942. godine postao je poznat pod pseudonimom Goranov.

U neprijateljskoj ofanzivi 14. septembra 1944. godine, prva četa odreda „Dimitar Vlahov“ u kojoj je bio i Borko Velevski Goranov , bila je opkoljena u neprijateljskom obruču na mestu zvanom Sečeneto, na planini Mukos. Braneći odstupnicu, dok su se partizani probijali kroz obruč, Borko je pao smrtno pogođen mitraljeskim rafalom.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Borko Velevski Goranov proglašen je za narodnog heroja.