fbpx
Zbor u oslobođenom Andrijevicu 1943. godine

Andrijevička operacija / 18. jula i 1. avgusta 1944. godine

Andrijevička operacija 18. jula i 1. avgusta 1944. godine Operacija Draufgenger (nem. Draufgänger - Drznik), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Andrijevička operacija preduzeta je od strane nemačke Komande Jugoistoka između 18. jula i 1....
Proboj_partizana_u_Srbiju_1944 (1200 x 618)

Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine

Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine Bitka za Ivanjicu je vođena 9. i 10. januara 1944. godine između partizana sa jedne, i udruženih osovinskih snaga (Nemaca, Bugara, ljotićevaca, nedićevaca i četnika) sa...
Peko Dapcevic drzi govor Italijanima 1943.godine

Operacija Osovina / Ljeto 1943. godine

Operacija Osovina / Ljeto 1943. godine Operacija Osovina (nem. Achse, Akse), također operacija Alarih (nem. Alarich), je kodni naziv za nemački plan posedanja italijanske vojne zone, te razoružavanja i neutralisanja...
Partizani januar 1944. godine

Druga tuzlanska operacija NOVJ / januar 1944. godine

Druga tuzlanska operacija NOVJ / januar 1944. godine Druga tuzlanska operacija NOVJ je operacija Trećeg korpusa NOVJ u januaru 1944. koja je vođena u sklopu Zimskih operacija 1943/1944, sa dvostrukim...
Partizani u okolici Banja luke 1943. godine

Prva banjalučka operacija / 31. decembra 1943. godine

Prva banjalučka operacija 31. decembra 1943. godine 31. decembra 1943. glavnina Petog korpusa NOVJ, ojačana sa tri brigade, izvela je napad na osovinsko uporište Banjaluku i posade na komunikaciji...
Oslobodioci Nisa 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine Nišku operaciju izvele su snage NOVJ i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš - Leskovac - Vlasotince. Niška operacija je započela 8....
Nemci na granici Kosova (tada Albanije) i Srbije, jula 1944.

Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina

Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina Topličko-jablanička operacija , poznata i kao B, predstavlja početnu fazu Bitke za Srbiju 1944. godine. Dok je Druga oklopna armija vodila operacije u cilju sprečavanja...
Članovi Glavnog štaba Srbije sa predstavnicima stranih misija na Radan planini 1944. Na slici: 2) Moma Marković, 3) Ficroj Maklejn, 4) Koča Popović, 5) Sreten Žujović, 7) Rudolf Primorac. Škotski brigadir MacLean bio je mozak operacije Ratweek.

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) / septembar 1944. godine

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) septembar 1944. godine Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek )  je bila saveznička operacija bombardovanja nemačkih snaga i komunikacija u...
Prva proleterska udarna brigada u Beogradu oktobra 1944.

Bitka za Srbiju / 1944

Bitka za Srbiju / 1944. godine Bitka za Srbiju 1944. je zajednički saveznički poduhvat sa ciljem uspostavljanja jakog uporišta i ovladavanja središnjim komunikacijskim prostorom nemačkih snaga...
Partizani prelaze Ibar 4. avgusta 1944.

Durmitorska operacija / august 1944. godine

Durmitorska operacija / august 1944. godine Operacija Ribecal (njem. Rübezahl - »Krkonoš«), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Durmitorska operacija, predstavljala je ključnu fazu bitke za Srbiju 1944. Ona predstavlja glavnu kariku i...
18,652FansLike

NAJČITANIJE