Narodni heroj – Ljupčo Arsov Goce iz Štipa ( Makedonija )

Ljupčo Arsov Goce rođen je 19. maja 1910. godine u Štipu. Godine 1932. završio je Visoko-ekonomske školu u Zagrebu i potom se zaposlio, kao službenik u Hipotekarnoj banci u Beogradu. Još za vreme studija u Zagrebu pristupio je omladinskom revolucionarnom pokretu, a 1940. godine je postao član Komunističke partije Jugoslavije. Kada je službeno premešten u Valjevo, tamo postaje instruktor KPJ u Mesnom komitetu, a 1941. godine član Rejonskog komiteta KPJ u Beogradu.

Ljupčo Arsov Goce
Ljupčo Arsov Goce

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, vratio se u rodni Štip i odmah se uključio u rad partijske organizacije i radio na pripremama oružane borbe. Krajem 1941. godine bio je član Mesnog komiteta KPJ za Bitolj i radio je na pripremama za formiranje partizanskog odreda. Početkom 1942. godine bugarska policija ga je uhvatila, ali je zbog nedostatka dokaza ubrzo pušten iz zatvora.

U aprilu 1942. godine Ljupčo Arsov Goce izabran je za člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju. Kada je u junu, otišao na sastanak u Prilep, policija je 23. juna opkolila kuću u kojoj se održavao sastanak i prilikom bekstva, Ljupčo je slomio nogu i bio uhvaćen. Posle četiri meseca ispitivanja i mučenja, bio je interniran.

Posle povratka iz internacije marta 1943. godine postao je sekretar Oblasnog komiteta KPJ u Štipu. Postao je član Petog oblasnog komiteta i komesar Pete operativne zone. Zatim odlazi na Skopsku Crnu Goru i u okolini Vranja, i 1. decembra 1943. godine formira kumanovski partizanski bataljon „Orce Nikolov“. Na terenu je rukovodio partizanskim akcijama, dok nije pozvan u Skoplje, gde je kasnije postao sekretar Oblasnog komiteta.

Ljupčo Arsov Goce bio je većnik na Drugom zasjedanju AVNOJ-a i član Glavnog štaba NOV i PO Makedonije. Na Prvom zasedanju Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Makedonije, 2. avgusta 1944. godine u manastiru sv. Prohor Pčinjski, izabran je za potpredsednika Predsedništva ASNOM-a.

Posle oslobođenja Jugoslavije obavljao je razne odgovorne dužnosti:

član CK KP Makedonije, od 1944.
u prvoj vladi NR Makedonije izabran je za potpredsnika i za ministra finansija
ministar rada u Vladi FNRJ, od 1948. do 1952.
Predsednik Izvršnog veća NR Makedonije, od 1953. do 1961.
predsednik Narodne skupštine NR Makedonije, od 1962. do 1963.
predsednik Veća naroda Savezne skupštine SFRJ
republički i savezni narodni poslanik, u svim skupštinskim sazivima do 1967.
predsednik SSRN Makedonije, od 1967. do 1971.
predsednik Predsedništva SR Makedonije, od 1979. do 1982.
član Saveta federacije

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima je Orden junaka socijalističkog rada. Ljupčo Arsov Goce ordenom narodnog heroja odlikovan je 29. novembraa 1953. godine.

YU nostalgija

Narodni heroj – Ljupčo Arsov Goce iz Štipa ( Makedonija )