Narodni heroj – Cvetan Dimov iz Skoplja ( Makedonija )

Cvetan Dimov rođen je 5. marta 1909. godine u Skoplju, u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Posle osnovne škole učio je krojački zanat. Tridesetih godina isticao se u sindikalnom pokretu u Skoplju. Oboleo je od tuberkuloze i lečio se u sanatorijumu. Bio je poznat u omladinskom revolucionarnom pokretu u Skoplju. Izbegavao je progone policije, koja je nastojala da ga uhiti.

Cvetan Dimov
Cvetan Dimov

U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1933. godine. Postao je sekretar Pokrajinskog komiteta „Crvene pomoći“ za Makedoniju. Bio je organizator KUD-a „Abrašević“ i član Međustrukovnog odbora URSS-a. Sastanci komunista su često držani u njegovom domu u Čair-mahali. Postao je popularan pod nazivom pod nazivom Čairčanec.

Zbog njegovog slabog zdravlja, KPJ mu nije dozvolila da se pridruži dobrovoljcima koji su otišli da se bore u Španskom građanskom ratu. U Skoplju je drugovao sa poznatim revolucionarima, kao što je bio Kočo Racin. U njegovoj kući održano je i savetovanje Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju. Kao član Mesnog komiteta Skoplja bio je zadužen za rad na selu, i za rukovođenje štrajkovima. Poznato je da je rukovodio velikim štrajkom metalaca u Skoplju, koji je posle 40 dana uspešno završen. Slično je bilo i sa štrajkovima tekstilaca i opančarskih radnika.

U isto vreme bio je u rukovodstvu „Narodne pomoći“, a njegova aktivnost se proteže i na tehniku PK. Sve je to učinilo da Cvetan postane narodni tribun.

Okupacija zemlje 1941. godine zatekla ga je kao istaknutog partijskog aktivistu. Njegovo angažovanje u pripremama za oružani ustanak rezultovalo je formiranjem Prvog partizanskog odreda Skoplja. Policija ga je stalno progonila, ali on nije dao da se uhvati. U toku zime 1941.- 1942. godine bio je zadužen da se stara o brojnim ilegalcima iz unutrašnjosti koji su skriveni u Skoplju.

U leto 1942. godine, kada je Cvetan Dimov kao član Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, išao na jedan sastanak, bugarska policija mu je ušla u trag i uspela da ga uhvati. Držao se hrabro i pored mučenja nije ništa govorio. Pošto ništa nije priznao, 9. jula 1942. godine, bacili su ga kroz prozor drugog sprata na pločnik dvorišta policijske uprave. Povodom njegova ubistva partijska organizacija izdala je poseban letak.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 29. jula 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.