Narodni heroj – Đordano Borovčić Kurir

iz Sinja ( Hrvatska )

Đordano Borovčić Kurir bio je komandir Prvoga splitskog partizanskog odreda. Preživio je borbu protiv Talijana, ustaša i domobrana kod Košuta 14. augusta 1941. ali je zarobljen.

Đordano Borovčić Kurir
Đordano Borovčić Kurir

Sproveden je sa suborcima u improvizirani ustaški zatvor u Sinju podno litica Kamička.
Sa suborcima je punih 12 dana i noći boravio ondje, gdje su bili vezani lancima, ispitivani i tučeni od ustaša, batinaša, zlostavljani, tučeni motkama, drvenim i željeznim štapovima, pendrecima, čizmama i šakama.

Za potrebe suđenja u Sinj je došao specijalni sud iz Mostara. Nakon kratkog suđenja proglašen je sa skupinom suboraca krivim i osuđen na smrt. Strijeljan je 26. augusta 1941. godine na predjelu Ruduši pored Sinja.

Do 90ih jedna splitska osnovna škola u svom imenu čuvala je uspomenu na heroja antifašističke borbe, kada je zbrisana u naletu neofašističke rekonkviste i potomaka fašističkih gubitnika.