Narodni heroj – Dragoljub Božović Žuća iz Knića ( Srbija )

Dragoljub Božović Žuća rođen je 6. novembra 1922. godine u selu Borač, kod Knića.

Dragoljub Božović Žuća
Dragoljub Božović Žuća

Pre Drugog svetskog rata je radio kao farbarski radnik.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe i član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je od 1941. godine.

Poginuo je u noći 14/15. marta 1943. godine, kao zemnik komandira Treće čete Trećeg kragujevačkog bataljona Prve proleterske udarne brigade, u borbi sa četnicima u blizini sela Čičeva, kod Konjica, u okviru borbi koje su Prva proleterska i Deseta hercegovačka brigada vodile za oslobođenje Glavatičeva, tokom Četvrte neprijateljske ofanzive.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA