Narodni heroj – Evgen Matejka Pemc iz Libereca ( Češka )

Evgen Matejka Pemc je rođen u Liberacu (danas Češka). Sa porodicom se nakon Prvog svetskog rata preselio u Kočevje, gde je završio tri razreda srednje škole. Zbog finansijskih problema, napustio je školu i dobio posao kao metalurg. Pre rata Evgen je živeo u Mariboru.

Evgen Matejka Pemc
Evgen Matejka Pemc

Matejka (partizansko ime Pemc) se pridružio NOB-u 1941. godine. Bio je u službi u Gorenjskom partizanskom odredu, gde je vršio dužnosti kao izviđač i borac za specijalne zadatke (komandos). Izvršio je brojne sabotaže na italijansko-nemačku vojsku. Primljen je u KPJ 1942. godine. Godine 1943. postao je politički komesar Gorenjsko partizanskog odreda, kasnije je prebačen u 31-diviziju. U 31-diviziji je postavljen za načelnika, a potom i devetog korpusa.

Decembra 1944. Evgen Matejka Pemc postavljen je za komandanta 31. slovenačke divizije. Nedugo pre završetka rata, 3. maja 1945. godine, Matejka je ubijen zasedi u Gradišču ob Soču.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija