Narodni heroj – Halil Hadžimurtezić

iz N.Varoši ( Srbija )

Halil Hadžimurtezić rođen je 15. marta 1915. godine u Novoj Varoši, u radničkoj porodici. Nije imao mogućnosti da se školuje, pa je nakon završetka osnovne škole otišao na izučavanje zanata i ubrzo postao užarski radnik.

Halil Hadžimurtezić
Halil Hadžimurtezić

Od rane mladosti pripadao je revolucionarnom omladinskom pokretu u svom rodnom kraju. Kada je pozvan na služenje vojnog roka, zajedno sa drugovima istomišljenicima razvijao je veliku političku aktivnost, zbog čega su ih vojne vlasti hapsile i kažnjavale.

Posle agresije fašističke Nemačke i njenih satelita na Kraljevinu Jugoslaviju i posle njene kapitulacije, Halil se vratio sa Skadarskog fronta u rodni kraj gde se priključio pripremama za oružani ustanak. Nakon početka ustanka, priključio se borcima novoformiranog Zlatarskog odreda 1941. godine. Hadžimurtezić se od početka isticao u borbama, pa su mu ponekad dodeljivane rukovodeće dužnosti. Nešto kasnije te godine postao je kandidat za člana Komunističke partije Jugoslavije, a februara 1942. postao je član Partije.

U Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi Halil Hadžimurtezić bio je zamenik komandanta Prvog zlatarskog bataljona, a posle bitke na Sutjesci postao je komandant bataljona. Marta 1944. godine postavljen je za komandanta Treće proleterske sandžačke brigade, u kojoj je bio od njenog formiranja do kraja rata.

Halil Hadžimurtezić je tokom četverogodišnjeg angažmana u ratu učestvovao u 150 većih i nekoliko stotina manjih borbi protiv okupatora i domaćih saradnika. Učestvovao je u najvećim bitkama na jugoslovenskom prostoru, bitkama na Neretvi i Sutjesci (tokom bitaka je bio dva puta teško ranjen), te u oslobađanja i odbrani teritorija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Dalmaciji, Sandžaku i Srbiji.

Posle oslobođenja zemlje, vršio je odgovorne funkcije u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Pored služenja u JNA, bio je i aktivni društveno-politički radnik. Bio je član Saveta SR Srbije, član Političkog aktiva Centralnog komiteta SK Srbije, član komiteta opštine Stari grad – Beograd i predsednik SUBNOR-a opštine Stari grad – Beograd.

Umro je 18. juna 2007. godine u Beogradu. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslovenskih i stranih odlikovanja, među kojima su sovjetski Orden otadžbinskog rata drugog reda, čehoslovački Orden zasluga za narod i bugarska Medalja otadžbinskog rata. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 27. novembra 1953. godine.