Home Narodni heroji Narodni heroj – Jovo Kecman iz Drvara ( BiH )

Narodni heroj – Jovo Kecman iz Drvara ( BiH )

226
Jovo Kecman
Jovo Kecman

Narodni heroj – Jovo Kecman iz Drvara ( BiH )

Narodni heroj Jovo Kecman (Drvar, 1914 – Piskavica kod Banja Luke, 14. jun 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Rodio se u Drvaru u zemljoradničkoj porodici 1914. godine. Rano je ostao bez oca, pa je kao najstarije dete odmalena morao da vodi računa o mlađoj braći. Bio je aktivan u sindikatima, te je 1937. godine postao rukovodilac sindikalnog pokreta u Drvaru i jedan od organizatora štrajkova drvarskih radnika. Među prvim radnicima postaje član Komunističke partije Jugoslavije 1940. godine. Radio je na omasovljenju partije, pa je zbog revolucionarne delatnosti nekoliko puta hapšen.

Jovo Kecman
Jovo Kecman

Nakon sloma jugoslovenske države u Aprilskom ratu bio je jedan od organizatora ustanka u Drvaru i okolini. Na početku rata postavljen je za komesara gerilskog odreda i učestvovao je u svim oružanim akcijama. Po oslobođenju grada postao je član sreskog odbora KPJ za Drvar. Imenovan je za komesara udarnog bataljona i upućen u proleće 1942. godine na područje Manjače gde je vodio borbe sa okupatorima i četnicima. Posle oslobođenja Prijedora njegov bataljon je ušao u sastav Prve krajiške proleterske brigade.

Tokom bitke na Kozari Jovin bataljon je zajedno sa ostalim delovima 1. krajiške brigade 14. juna 1942. godine vodio žestoke okršaje sa neprijateljem kod Piskavice. Morali su da osvoje neprijateljski položaj kojim bi se omogućilo 2. krajiškom NOP odredu da se sa narodom izvuče iz neprijateljskog obruča. U tim borbama Jovo Kecman je i poginuo kada je zajedno sa komandntom bataljona Dušanom Metlićem uskočio u neprijateljske rovove.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.