Narodni heroj – Mihajlo Bjelaković

iz Sokolca ( BiH )

Narodni heroj Mihajlo Bjelaković (Vidrići, 12. oktobar 1912 — Srebrenica, 10. jun 1944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Mihajlo Bjelaković
Mihajlo Bjelaković

Član KPJ od 1941. godine, u narodnooslobodilačkoj borbi od jula 1941. godine, borac Romanijskog NOP odreda, u Šestoj istočnobosanskoj NOU brogadi od 13. marta 1942., zamjenik komandanta bataljona, komandant Romanijskog NOP odreda i zamjenik komandanta 20. romanijske NOU brigade. Njegova porodica živjela je u selu Visočnik(Han Pijesak) na kupljenom imanju sve do 12. jula 1943. godine, kada su svi na kućnom pragu likvidirani od strane Nijemaca, osim troje koji su uspjeli pobjeći (Mirko, Minja i Mišo). Mihajlo je poginuo 10. juna 1944. godine u borbi protiv ustaša kod Kutuzera, Srebrenica.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.