Šesta istočnobosanska brigada

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada

Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada Na danasnji dan 2. avgusta 1942. godine Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana...

Narodni heroj – Mihajlo Bjelaković iz Sokolca ( BiH )

Narodni heroj - Mihajlo Bjelaković iz Sokolca ( BiH )   Narodni heroj Mihajlo Bjelaković (Vidrići, 12. oktobar 1912 — Srebrenica, 10. jun 1944), učesnik Narodnooslobodilačke...

Operacija Schwarz / maj-juni 1943. godine

Operacija Schwarz maj-juni 1943. godine   Operacija Schwarz, poznata kao peta neprijateljska ofenziva, je bila udružena osovinska operacija sa ciljem uništenja partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije, tokom Drugog svjetskog rata,...