Poginuo Mithat Haćam – 14.08.1942. – YU KALENDAR

Na danasnji dan

14. avgusta 1942. godine

Poginuo Mithat Haćam narodni heroj iz Bratunca

Rođen je 1917. godine u Bratuncu. Njegov otac Hasan je bio učitelj. Školovao se po mestima Bosne i Hercegovine i Srbije, gde mu je otac službovao. Završio je Srednju geodetsku školu, a posle školovanja radio je kao geometar u Prištini. Još kao učenik povezao se s revolucionarnom omladinskim pokretom, a kasnije se aktivno uključio u akcije koje je organizovala Komunistička partija Jugoslavije (KPJ), pa 1940. godine primljen u članstvo KPJ.[

Poginuo Mithat Haćam - 14.08.1942. - YU KALENDAR | Yu NoStAlGiJa
Mithat Hećam

Aprilski rat, 1941. godine zatekao ga je na odsluženju vojnog roka u Boki Kotorskoj. Nakon kapitulacije, vratio se u rodni kraj i sa sobom doneo pet pištolja i nekoliko bombi. Odmah se povezao sa partijskom organizacijom i aktivno je učestvovao u pripremama za oružani ustanak. Jula 1941. godine se našao među prvim ustanicima na Romaniji.

U toku leta 1941. godine bio je komandant bataljona u Romanijskom partizanskom odredu. U okviru ovog Odreda nalazio se i određeni broj Muslimana, pa je od njih bila formirana posebna četa. Tokom vremena broj Muslimana koji su pristupali Romanijskom odredu se povećavao i narastao na preko 200 ljudi, pa je Štab Romanijskog odreda 3. decembra 1941. godine formirao Muslimanski bataljon, koji je bio sastavljen od tri čete.

Mithat je tada bio postavljen za zamenika komandanta ovog bataljona. Kasnije kada je bio formiran Prvi udarni bataljon Mithat je postao komandir Muslimanske čete u okviru ovog bataljona.

Učestvovao je u mnogim borbama na Romaniji, tokom 1941. i 1942. godine, kao i kasnije u sastavu Šeste istočnobosanske udarne brigade. U svim borbama je pokazao veliku hrabrost, a naročito se istakao u borbi na Prutinama, kada je njegov bataljon odbio napad domobrana koji su nadirali iz Sarajeva prema Rogatici, kako bi omogućili izvlačenje posade iz Rogatice. U ovoj borbi je ubijeno, ranjeno i zarobljeno više desetina domobrana, a zaplenjeno dosta oružja i municije.

U borbama na Varešu, 1941. godine, Muslimanski bataljon Romanijskog odreda, pod Mithatovom komandom, postigao je značajne uspehe. Početkom decembra 1941. godine, poslat je s grupom boraca na teren Foča i Miljevine, kako bi uticao na uključivanja Muslimana u Narodnooslobodilački pokret (NOP). Na putu preko Jahorine, opkolilo ih je trideset četnika i pozvalo ih na predaju. Mithat je tada sa svojih pet drugova prihvatio borbu i s bombama u rukama jurišao i razbio četnike.

Avgusta 1942. godine sa Prvim udarnim bataljonom je stupio u tada formiranu Šestu istočnobosansku brigadu. U ovoj brigadi se istakao u — borbama s ustašama, u blizini sela Potkleče, kod Zavidovića; u borbi s četnicima na Ozrenu i dr. Poginuo je 14. avgusta 1942. godine u iznenadnom napadu ustaša na Šestu istočnobosansku brigadu, koja se odmarala u selu Miljkovac, kod Doboja.

Borci su bili umorni i spavali su, a ustaše su to iskoristile i privukle im se. Kada su se pomešali s partizanima, nastala je pometnja. Mithat je tada pokazao veliku prisebnost i među prvima je otvorio vatru na neprijatelja. Uporno je s grupom boraca, branio kotu na kojoj se nalazio i na taj način otklonio opasnost po članove Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, koji su se nalazili sa ovom brigadom. Stradao je štiteći odstupnicu ostalih boraca i nije se povlačio sve dok mu ustaše nisu prišle na nekoliko metara i smrtno ga pogodile.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 21. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija