Narodni heroj – Miodrag Milovanović Lune

iz Uzica ( Srbija )

Miodrag Milovanović Lune rođen je 12. februara 1921. godine u selu Dobri Dol (Dobrodo), kod Užica. Potiče iz siromašne seoske porodice. Kao učenik čuvene Užičke realke (gimnazije), veoma mlad je prišao revolucionarnom omladinskom pokretu. Ubrzo je postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), a pred rat i član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Miodrag Milovanović Lune
Miodrag Milovanović Lune

U Narodnooslobodilačku borbu je stupio, u leto, 1941. godine. U partizane je otišao iz gimnazijske klupe, kao učenik osmog razreda. Iako vrlo mlad,Miodrag Milovanović Lune , je brzo napredovao: od borca do zamenika komandanta Druge proleterske brigade. Ratovao je u Srbiji, Sandžaku, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini. Isticao se junaštvom i podvizima, posebno na Manjači, Livnu, Mostaru i Sutjesci.

Posebno se istakao 11. juna 1942. godine, na Gatu, u Hercegovini, kada je njegov bataljon (čiji je on komandant bio od osnivanja Druge proleterske) vodio teške borbe protiv brojnijeg i bolje naoružanog neprijatelja. U toj borbi mu je poginuo i rođeni brat Ljubodrag. Kao jedan od najistaknutijih boraca Druge proleterske brigade, Lune Milovanović je na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije izabran u Centralni odbor tada osnovanog Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ).

U aprilu 1944. godine, posle povratka s Ibra, Druga i Peta divizija su iz Sandžaka pokušale prodor u Srbiju, u pravcu Valjeva. Lune je dugo čeznuo za svojim rodnim krajem i Srbijom. U svom maršu, Lunetova brigada je prelazila železničku prugu Užice-Požega, u neposrednoj blizini Dobrog Dola. Pri prelazu je naišao neprijateljski voz.

Partizani su pre toga razmakli prugu i zaustavili kompoziciju. Razvila se borba s Nemcima. Čelo i glavnina brigade išla je dalje, i već ulazila u selo. Lune je ostao dok se ne završi borba na pruzi i baš kada je bilo sve gotovo – Lune je pao pogođen u glavu. Od posledica ranjavanja umro je posle par dana. Sahranjen je na Borisavljevića groblju nedaleko od svoje kuće. Sahranjen je u istoj grobnici sa bratom Ljubodragom.

Ukazom Predsedništva (AVNOJ), 20. maja 1944. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske,Miodrag Milovanović Lune proglašen je za narodnog heroja.

Od njegovog rodnog sela Dobri Dol (Dobrodo kako se danas naziva), i još tri susedna sela: Kamenica, Bjelotići i Ponikovica je posle Drugog svetskog rata formirano novo selo, nazvano u njegovu čast Lunovo Selo, kako je i danas poznato, iako postoji samo kao mesna zajednica od 1991. godine. Osnovna škola u Lužničkoj dolini (Ribaševina, Gostinica, Gubin Do, Trnava, Karan, Lelići, Lunovo Selo), takođe nosi njegovo ime, a to je bilo i ime Užičke gimnazije do 2001. godine.