Josip Skočilić Joža – Narodni heroj

iz Bribira ( Hrvatska )

Josip Skočilić Joža rođen je 18. oktobra 1915. godine u Bribiru kod Crikvenice, u sitnoj obrtničkoj porodici. Posle završetka građanske škole u Novom Vinodolskom, otišao je u Hrvatsko zagorje i tamo i u Zagrebu radio kao poštanski činovnik od 1937. do 1941. godine.

Josip Skočilić Joža
Josip Skočilić Joža

Uključio se u sindikalni pokret, bio aktivan u SBOTIČ-u i prikupljao „Crvenu pomoć“. Godine 1937. postao je član Udruženja PTT radnika, koje je bilo pod uticajem Komunističke partije Hrvatske. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je jula 1941. godine. Na njegovo opredeljenje uticao je Tomo Strizić, poznati revolucionar bribirskog kraja.

Nakon početka okupacije, krajem 1941. Josip Skočilić Joža stupio je u Bribirsku partizansku četu. Tokom rata, obavljao je razne vojne i političke dužnosti. U novembru 1942. godine, bio je politički komesar Četrnaeste primorsko-goranske brigade, a do avgusta 1943. pomoćnik političkog komesara Trinaeste primorsko-goranske divizije.

Učestvovao je u mnogim bitkama u Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Nakon kapitulacije Italije, po zapovedi Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, došao je 23. septembra 1943. u Pazin, gde je osnovao Operativni štab za Istru. Bio je politički komesar Štaba, a Savo Vukelić zapovednik.

Nakon nemačke Oktobarske ofanzive, osnivaju se nove parizanske jedinice, među kojima i 43. istarska divizija, čiji je politički komesar bio Josip Skočilić. Josip Skočilić Joža je sa divizijom učestvovao u borbama za oslobođenje Istre i Trsta u maju 1945. godine. Tada je divizija bila pohvaljena od Vrhovnog komandanta NOV i POJ, Josipa Broza Tita.

Posle rata, nalazio se na brojnim odgovornim dužnostima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Penzionisan je 1965. godine u činu general-potpukovnika.

Umro je 19. februara 2001. godine u Zagrebu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i mnogih jugoslovenskih i stranih odlikovanja, od kojih su neka poljski Partizanski krst i bugarski Orden otčestvene vojne. Josip Skočilić Joža Ordenom narodnog heroja odlikovan je 27. novembra 1953. godine.