Dr. Safet Mujić – Narodni heroj iz Mostara ( BiH )

Dr. Safet Mujić rođen je 23. februara 1908. godine u Mostaru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mostaru, a Medicinski fakultet u Beogradu. Po završetku studija vratio se u Mostar i radio kao liječnik.

Tijekom studija pridružio se studentskom revolucionarnom pokretu na Sveučilištu u Beogradu i postao simpatizer tadašnje ilegalne Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Uz liječnički rad, djelovao je i politički među intelektualcima, a posebno među muslimanima. Kao liječnik imao je veliki ugled među siromašnima u Mostaru i okolnim selima.

Dr. Safet Mujić
Dr. Safet Mujić

Sudjelovao je u provedbi zadataka Komunističke partije Jugoslavije u sindikalnim ograncima Ujedinjenih radničkih sindikata (URS), u upravi Radničkog doma u Mostaru i Muslimanske knjižnice koja je bila pod utjecajem KPJ bila središte političkog djelovanja KPJ među muslimanima u Mostaru. Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postao je 1938. godine, a sljedeće godine postaje članom Mjesnog odbora KPJ za Mostar. Neposredno prije rata izabran je za člana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu.

Nakon okupacije Jugoslavije, 1941. Dr. Safet Mujić aktivno je sudjelovao u organiziranju pomoći na području ustaničkog dijela istočne Hercegovine i u pripremama za ustanak u sjevernoj Hercegovini. U srpnju je imenovan zapovjednikom Regionalnog vojnog stožera za Hercegovinu. Odmah je s Mustafom Pašićem poveo grupu komunista iz Mostara i otišao u blizinu Boračkog jezera gdje su odlučili organizirati partizanski odred. Kada su ustaše otkrile njihov položaj položaj napali su ih i razbili odred. Safet se potom sa skupinom preživjelih vratio u Mostar zbog čega je smijenjen s mjesta zapovjednika Regionalnog vojnog stožera.

U septembru 1941. ponovo je napustio Mostar i otišao na područje Boračkog jezera, gdje je formiran Konjički partizanski bataljun. U ovoj bojni organizirao je medicinsku službu, liječio ranjene i bolesne borce, kao i ljude iz okolnih područja. Četnici su 29. maja 1942. napali partizansku bolnicu u Zvijerini i zarobili Dr. Safet Mujić sa grupom boraca. Tom prilikom bio je ranjen dok se opirao četnicima, no ubrzo je u partizanskoj akciji oslobođen.

Nakon pohoda proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini u juna 1942. godine postavljen je za rukovodioca bolnice u Hercegovačkom partizanskom odredu koji je imao zadatak da zajedno s Petom crnogorskom udarnom brigadom štiti Središnju bolnicu i ranjenike. U pokretu ovih jedinica na Bosansku krajinu mjesec dana su vođene borbe kod Foče, na Treskavici, Igmanu, na pruzi Mostar – Sarajevo itd. U svim ovim borbama Dr. Safet Mujić se brinuo o ranjenicima, a mnogi od njih su preživjeli zahvaljujući njegovoj brizi, trudu i hrabrosti jer radio s minimalnom količinom medicinskih potrepština i lijekova.

U selu Zabrđe, kod Hadžića, 28. augusta 1942. odred se sukobio s Nijemcima koji su napadali iz pravca Kiseljaka i Pazarića. U koloni se nalazila starija žena na konju koja je s partizanima krenula s Zelengore. Borci koji su se nalazili u blizini počeli su joj dovikivati da siđe s konja i da se skloni, ali starica je bila potpuno izgubljena od straha. U jednom trenutku pogodio ju je metak u nogu i ona je pala. Pod jakom neprijateljskom vatrom dr. Safet Mujić je dotrčao do ranjene žene kako bi joj ukazao pomoć, ali je i on pao pokošen neprijateljskom vatrom i na mjestu ostao mrtav.

Njegovi posmrtni ostaci pokopani su na partizanskom groblju u Mostaru nakon rata.

Ukazom predsjednika FNRJ Josipa Broza Tita, 24. srpnja 1953. godine Dr. Safet Mujić proglašen je narodnim herojem.