Home Narodni heroji Desanka Desa Ležajić – Narodni heroj iz Zemuna ( Srbija )

Desanka Desa Ležajić – Narodni heroj iz Zemuna ( Srbija )

198
0
Desanka Desa Ležajić
Desanka Desa Ležajić

Desanka Desa Ležajić – Narodni heroj iz Zemuna

( Srbija )

Narodni heroj Desanka Desa Ležajić (1921 — 1943), takođe je bila aktivna učesnica Narodnooslobodilačkog pokreta. Rođena je 1921. godine u Zemunu i kao mlada radnica se priključila revolucionarnom radničkom pokretu. Članica SKOJ-a postala je 1940, a KPJ 1941. godine.

Od početka okupacije učestvovala je u organizovanju otpora okupatoru u Zemunu. Krajem 1941. godine bila je uključena u Sreski komitet SKOJ-a za Zemun i Mesni komitet SKOJ-a za Zemun. Pored rada na organizovanju omladine u Zemunu, radila je i na organizovanju omladine u okolnim selima. U jesen 1942. godine prešla je na partijski rad u okupirani Beograd.

Desanka Desa Ležajić
Desanka Desa Ležajić

Desanka Desa Ležajić uhapšena je februara 1943. godine, nepun mesec posle hapšenja svog muža Janka. Pred policijskim islednicima se dobro držala. I pored teških mučenja, nije htela ništa odati, pa čak ni svoje pravo ime. Potom je bila prebačena u Banjički logor. Streljana je 7. juna 1943. godine u Jajincima. Streljana je pod imenom Ljubica Čobanović, izbeglica iz Petrovčića. Iako je policija sumnjala da ovo nije njeno pravo ime, ona nije htela otkriti svoj pravi identitet.

U godinama pred Drugi svetski rat, Desanka Desa Ležajić se veoma aktivno i uspešno bavila igranjem hazene (sport koji je prethodio rukometu).