Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada – 02.08.1942.-

YU NOSTALGIJA

Na danasnji dan

2. avgusta 1942. godine

Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada

Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana naredbom Vrhovnog štaba NOP i DVJ 2. avgusta 1942. godine u Šekovićima, od tri istočno-bosanska proleterska bataljona. Na dan formiranja imala je 620 boraca.

Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada
Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada

Prvi komandant brigde bio je Vojo Ljujić, a politički komesar Cvijetin Mijatović, narodni heroji.

Brigada je imala ogroman značaj za održavanje ustanka u istočnoj Bosni u periodu njegove najveće krize, tokom 1942—1943. godine, u ponovnom rasplamsavanju ustanka u ovoj oblasti i brojnim poduhvatima u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Dala je veliki broj vojno-političkih i partijskih rukovodilaca, kao i narodnih heroja.

Odlukom Vrhovnog štaba NOV i POJ za postignute uspehe u borbi, 29. oktobra 1944, proglašena je proleterskom.

Odlikovana je i Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom bratstva i jedinstva, a povodom petnaestogodišnjice bitke na Sutjesci, juna 1958. godine, odlikovana je Ordenom narodnog heroja.

Yu nostalgija

Formirana Šesta proleterska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada – 02.08.1942.-