Home YU KALENDAR Formiran Majevički narodnooslobodilački partizanski odred – 07.08.1941.-YU KALENDAR

Formiran Majevički narodnooslobodilački partizanski odred – 07.08.1941.-YU KALENDAR

16
0
Ceta Prve majevicke brigade
Ceta Prve majevicke brigade

Formiran Majevički narodnooslobodilački partizanski odred – 07.08.1941.-YU KALENDAR

Na danasnji dan

7. augusta 1941. godine

Formiran Majevički narodnooslobodilački partizanski odred

Ceta Prve majevicke brigade
Ceta Prve majevicke brigade

Formiran je početkom avgusta 1941. godine . godine na planini Majevici.Odlukom Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine za komandanta odreda imenovan je Ivan Marković Irac , a za političkog komesara Fadil Jahić Spanac , narodni heroji .

Yu nostalgija