Partizan sam tim se dičim

To ne može biti svak
Umrijeti za slobodu,
Može samo div junak.

Puška mi je drugarica,
Mitraljez mi moji brat:
Svakog časa odjim na straži,
Da tiranu skršim vrat.

Narodu sam zavjet dao,
Ja, narodni partizan:
Da ću čuvat’ stijeg slobode,
Boriti se noć i dan.

Partizan sam tim se dičim
Gvozden Đukanić borac pratece cete Vrhovnog staba.