Home Poezija NOB-a 1941-1945 Bolna leži omladinka Mara

Bolna leži omladinka Mara

169
Marija Bursac
Marija Bursac

Bolna leži omladinka Mara

» Bolna leži omladinka Mara,
Sa starom se majkom razgovara:
»Mila majko budi me u zoru,
Primakni me našemu prozoru,
Da ja vidim prije bijela dana,
Proleterske čete partizana,
I pred četom svojega dragana,
Proleterske čete barjaktara,
Da mu vidim onu kosu plavu,
I nad njome crvenu zastavu,
Da ga vidim da me želja mine,
Da mu lice kao nekad sine.
Slavna četo kad ćeš k meni doći,
Ne dam suzi da iz oka kane.«

 

Bolna leži omladinka Mara
Marija Bursac

Na slici:

Marija Bursać (Kamenica, Drvar, 2. oktobra 1920 — Vidovo Selo, Drvar, 23. septembra 1943), bila je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i prva žena Narodni heroj Jugoslavije.

Rođena je 2. oktobra 1920. godine u selu Kamenica, kod Drvara.

Od prvih dana ustanka aktivno učestvuje na pomoći NOP-u, a oktobra 1941. godine postala je članica SKOJ-a. Februara 1942. godine primljena je u članstvo KPJ, a jula 1942. postala je politički komesar III čete omladinskog radnog bataljona. Marija Bursać bila je neustrašivi borac i neumorni pozadinski radnik. Izabrana je za predsjednika seoskog odbora USAOJ-a i u Općinsko i Sresko rukovodstvo AFŽ-a. Februara 1943. godine prilikom formiranja X krajiške brigade, primljena je u II četu I bataljona. Najprije je bila bolničarka, a kasnije borac – bombaš.

Septembra 1943. godine prilikm borbi kod sela Prkosa, Marija je teško ranjena. Drugovi su je ponijeli do partizanske bolnice koja je bila udaljena 40 km. Marija je na nosilima pjevala i umrla prije dolaska u bolnicu. Sahranjena je 23. septembra 1943. godine na brežuljku Spasovine u podnožju svoga rodnog sela.

Na prijedlog Štaba V korpusa, Vrhovni štab je 15. oktobra 1943. godine donio odluku o proglašenju Marije Bursać za Narodnog heroja Jugoslavija.