Home Uncategorized Jusuf Čevro – Narodni heroj iz Mostara ( BiH )

Jusuf Čevro – Narodni heroj iz Mostara ( BiH )

222
0
Jusuf Čevro
Jusuf Čevro

Jusuf Čevro – Narodni heroj iz Mostara ( BiH )

Narodni heroj Jusuf Čevro (Mostar, 25. februar 1914 — Polog, kod Mostara, 1. avgust 1941), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i Narodni heroj Jugoslavije.

Jusuf Čevro
Jusuf Čevro

Jusuf Čevro rođen je 25. februara 1914. godine u Mostaru.

Kao mladi krojački radnik rano se uključio u rad revolucionarne radničke omladine Mostara i sindikalne podružnice tekstilno-krojačkih radnika. Posle 1935. godine, kada se u Mostar vratilo s robije nekoliko starijih i iskusnijih komunista, partijsko rukovodstvo posebnu pažnju posvećivalo je radu članova Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) i njenih simpatizera na razvijanju revolucionarnog duha u među mostarskim radnicima.

Bio je među prvim omladincima koji su dolazili u Radnički dom, i po zadatku partijskog rukovodstva radili na preuzimanju i stabilizaciji Doma, i obnavljanju sindikalnih organizacija. Kao predsednik sindikalne podružnice tekstilno-krojačkih radnika, organizovao je 1936. godine štrajk krojača, koji je trajao mesec dana. Pomagao je štrajkove rudara, građevinara, mesara, i u njima uzimao učešće. Godine 1936. je primljen u članstvo KPJ.

Po direktivi KPJ, putovao je u Konjic, Stolac, Trebinje i Sarajevo, radio na uspostavljanju veza i obnavljanju partijskih organizacija. U njegovoj kući bila je smeštena partijska tehnika Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, kojom je on rukovodio. Krajem juna 1940. godine, u Mostaru je održana partijska konferencija na kojoj je formiran Mesni komitet KPJ za Mostar. Za prvog sekretara je bio izabran Jusuf Čevro. Iste godine izabran je i za člana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu.

U toku Aprilskog rata, 1941. godine u njegovoj kući održana je sednica Mesnog komiteta KPJ za Mostar povodom ratne situacije i delovanja petokolonaša. Tada je rešeno da se, u ime Mesnog komiteta KPJ, uputi delegacija komandantu Armije i skrene pažnja na delovanje neprijatelja.

U kući poznatog mostarskog revolucionara Gojka Vukovića, Jusuf Čevro je 31. jula održao sastanak s grupom komunista, na kome su razrađivani partijski zadaci u vezi s oružanom borbom. Ustaše su otkrile mesto održavanja sastanka i izvršile napad. Grupa je tada pružila otpor, a Jusuf je uspeo da pobegne, prepliva Neretvu i da se skloni. Pošto je bio potkazan, ustaše su uspele da ga uhapse.

U ustaškom zatvoru u Mostaru, bio je strahovito mučen – vješali su ga za noge, tukli motkama, boli noževima, držali ga bez hrane dajući mu da pije samo slanu vodu. I pored toga ustaše nisu uspjele da od Jusufa iznude bilo kakve podatke o partijskoj organizaciji Mostara i njenom radu. Potpuno fizički uništenog i izmučenog, ustaše su ga, zajedno s Slobodanom Vukovićem, sinom revolucionara Gojka Vukovića streljale na mestu Ovojci, kod sela Pologa, u blizini Mostara, 1. avgusta 1941. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 23. jula 1952. godine,Jusuf Čevro proglašen je za narodnog heroja.

Godine 1965. njegovi posmrtni ostaci su preneti i sahranjeni na Partizanskom groblju u Mostaru.