Narodni heroj – Jože Kadunc iz Grosuplja ( Slovenija )

Jože Kadunc rođen je 1925. godine u Dobrepolju kod Grosuplja, u radničkoj porodici. Zbog radnog odnosa nije završio osnovnu školu. Otac mu je 1940. našao posao u fabrici „Motvoz“ u Grosuplju. Tamo je Kadunc postao simpatizer komunista.

Jože Kadunc
Jože Kadunc

Nakon Aprilskog rata 1941, učestvovao je u prikupljanju oružja za ustanak. Na leto 1941. postao je aktivista Oslobodilačkog fronta Slovenije. Sa grupom boraca pridružio se 2. maja 1942. Drugoj grupi partizanskih odreda kod Žužemberka. Maja 1942. postao je član SKOJ-a.

Posle kapitualcije Italije 1943. Jože Kadunc je postao je vodnik, a kasnije komandir Treće čete Trećeg bataljona brigade „Matija Gubec“. U zimu 1943. postao je član Komunističke partije Jugoslavije.

Njegov bataljon je 21. marta 1944. dobio zadatak miniranja pruge kod Grosuplja kako bi se preseklo snabdevanje nemačkih jedinica u gradu. Međutim, domobranske jedinice otkrile su minere prilikom postavljanja eksploziva i opkolile Kadunca. Ubili su ga i nakon nekoliko dana telo bacili na opštinsko đubrište u Grosuplju.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 13. septembra 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.