Narodni heroj – Rade Jovanić

iz Gornjeg Ribnika ( BiH )

Rade Jovanić  rodio se u Gornjem Ribniku 1913. godine u seljačkoj porodici. Zbog siromaštva kao mlad postao je šumski radnik. U jednom od štrajkova potukao se sa žandarmom 1937. godine i bilo mu je onemogućeno zapošljenje sve do rata. U toku rata učestvovao je u napadu na žandarmerijsku kasarnu u Ribniku i u još nekoliko sela. Bio je u četi koja je 19. avgusta odbila ustaški napad na Ribnik. Učestvovao je u napadu na ustašku kolonu na putu Ključ − Mrkonjić Grad.

Rade Jovanić
Rade Jovanić

U borbi koju je Ribnički bataljon vodio protiv neprijatelja kod Ključa u maju 1942. godine istakao se kao komandant. Rade Jovanić  je kao bombaš uništio je pet neprijateljskih bunkera, a isti uspeh je ponovio u napadu na Vrpolje. Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) postao je u januaru 1943. godine. U napadu na Ključ probio se do centra grada gde je zarobio neprijateljsku artiljeriju, a u napadu na Sanski Most u septembru 1943. godine ubio je više neprijateljskih vojnika. Poginuo je na Manjači u bobi sa nemačkim i četničkim snagama u decembru 1943. godine.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja