Narodni heroj – Martin Južna Tine

iz Metlike ( Slovenija )

Narodni heroj Martin Južna Tine (Dragomlja Vas, kod Metlike, 9. novembar 1919 — Radatovići, kod Ozlja, 29. jun 1943), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Martin Južna Tine
Martin Južna Tine

Narodni heroj Martin Južna Tine rođen je 1919. godine u Dragomljoj Vasi kod Metlike, u zemljoradničkoj porodici. Završio je osnovnu školu u selu Suhor, a potom automehaničarski zanat u Novom Mestu.

Nakon Aprilskog rata 1941, vratio se kući. Ubrzo je stupio u saradnju s Oslobodilačkim frontom Slovenije. Tek mu je 14. maja 1942. dozvoljeno da stupi u partizane, te je postao borac Druge belokranjske partizanske čete. Južna je ubrzo postao desetar, pa vodnik i najzad komandir čete Belokranjskog odreda. Krajem maja ili početkom juna postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Do sredine 1943. postao je zamenik komandanta bataljona.

Krajem juna 1943. brigada „Ivan Cankar“ bila je u Beloj krajini. Tada su ju napale italijanske jedinice, prilikom čega je Južna zadobio teške ozlede od pada granate u blizini. Bolničari su ga odmah previli i poslali na dalje lečenje u partizansku bolnicu u Radatovićima na Žumberku. Ubrzo je izgubio svest i u jutarnjim časovima 30. juna 1943. preminuo.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.