Narodni heroj – Mileta Okiljević iz Gacka ( BiH )

Mileta Okiljević rođen je 1921. godine u seli Platicama, kod Gacka. Poticao je iz zemljoradničke porodice. Osnovnu školu je pohađao u obližnjim selima Žanjevici i Ravnom. Nakon toga je završio Građansku školu u Gackom. Zbog bolesti oca Jefte, koji se iz Prvog svetskog rata, vratio bolestan i nesposoban za rad, glavni teret izdržavanja mnogočlane porodice pao je na Miletu i njegovog starijeg brata Gojka.

Mileta Okiljević
Mileta Okiljević

Nakon okupacije Jugoslavije i stvaranja ustaške Nezavisne Države Hrvatske, 1941. godine, ustaše su otpočele masovne zločine nad srpskim stanovništvom u Hercegovini. Kako bi se odbranili od ustaških pokolja, srpski seljaci počinju da se organizuju i pružaju otpor, a početkom juna 1941. izbija ustanak u Hercegovini. Mileta Okiljević i njegova starija braća Gojko i Milinko, koji je bio podoficir Jugoslovenske vojske, stupaju u redove ustanika. U toku leta Mileta i njegova braća stupaju u Narodnooslobodilački pokret (NOP) i postaju partizanski borci.

Početkom 1942. godine Mileta je bio primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), a potom i u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Kao borac Hercegovačkog partizanskog odreda, Mileta je 11. juna 1942. godine učestvovao u napadu na utvrđene četnike na brdu Gat, kod Gacka. Nakon teške borbe, partizanski napad je bio odbijen, a prilikom povlačenja sa Gatačkog polja Mileta Okiljević je bio zarobljen od četnika. Tada je bio odveden u Gacko, gde je bio zatvoren. Nakon nekoliko dana zatočeništva, uspeo je da iskoči kroz zatvoreni prozor, onesposobi stražara i pobegne.

Nakon toga bio je borac Omladinske čete Severnohercegovačkog partizanskog odreda. Isticao se hrabrošću u mnogim borbama, a posebno se istakao u borbama na položaju kod Dražiljeva, kada je njegova četa vodila trodnevne borbe protiv višestruko jačih italijansko-četničkih snaga, čime je omogućila prebacivanje partizanskih jedinica u istočnu Bosnu.

Kada je avgusta 1942. godine formirana Deseta hercegovačka brigada, Mileta je postao borac Prve čete u Prvom gatačkom bataljonu. Zajedno sa ovom jedinicom učestvovao je u napadu na Kupres, borbama na Livno, napadu na Prozor i dr. U borbama prilikom prelaska Neretve i kasnije tokom borbi na Sutjesci, kao i u borbama u Hercegovini i Crnoj Gori, Mileta Okiljević je postao jedan legendarnih boraca Desete hercegovačke brigade. Kao sve zapaženiji borac bio je postavljen za pomoćnika političkog komesara Prve čete u Prvom bataljonu Jedanaeste hercegovačke brigade.

Polovinom maja 1944. godine, jake okupatorsko-kvinsliške snage pokušale su da unište glavninu 29. hercegovačke divizije, na području Nevesinja, Gacka i Bileće. Tokom ovih borbi Jednanesta hercegovačka brigada je 15. maja napala utvrđene nemačko-četničke položaje na brdu Gat.

Bila je ovo teška borba u kojoj je poginulo 8, a ranjeno 12 partizana — među poginulima su bili komandir Milan Mandić i politički komesar Spasoje Marković Prve čete, u kojoj je bio i Mileta. Pošto je napad bio odbijen, Štab brigade je doneo odluku o povlačenju. Mileta Okiljević nije želeo da odstupi, već je držao odstupnicu svojim borcima. Nakon povlačenja glavnine njegovog bataljona, Miletu su zarobili Nemci.

Nemci su Miletu poveli u Gacko, a prilikom prolaska kroz Avtovac, lokalni četnici su odlučili da „otkupe” Miletu. Oni su Nemcima u zamenu za njega dali 60 grla stoke, koju su prethodno opljačkali po gatačkim selima od porodica, čiji su članovi bili u partizanima ili su bili partizanski saradnici. Četnici su Miletu tri dana mučili u Avtovcu i na kraju su ga 18. maja 1944. godine obesili.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Mileta Okiljević proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija