Narodni heroj – Slobodan Minić iz Aranđelovca ( Srbija )

Slobodan Minić se rodio 16. januara 1920. godine u selu Banja, kod Aranđelovca, 16. januara 1920. godine u siromašnoj seljačkoj porodici. Postao je član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1940. godine kada se povezao sa levo orijentisanim omladincima. Nakon sloma države u Aprilskom ratu odmah je stupio u partizane i za kratko vreme postao komesar 8. čete Prvog šumadijskog partizanskog odreda. Učestvovao je u svim borbama koje je ovaj odred vodio u Šumadiji.

Slobodan Minić
Slobodan Minić

Kada su se partizanske snage povukle prema Sandžaku, Slobodan Minić se vratio u svoj kraj i tu sa grupom boraca nastavio politički rad okupljen oko Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac. Uspostavljanjem veze sa Pokrajinskim komitetom Slobodan je postao sekretar Sreskog komiteta Partije za Orašački srez.

Istakao se u borbi protiv četnika u selu Duškovci kod Požege u novembru 1941. godine kada je razbijen četnički odred „Korać”. Učestvovao je u obnavljanju 1. šumadijskog partizanskog korpusa „Milan Blagojević” na Bukulji.

Sa odredom se borio protiv ljotićevaca u Rabrovcu, nedićevaca u Darosavi i nemačkih vojnika, žandarma i bjelogardejaca u Trešnjevici. Kada je 1. šumadijska brigada otišla za Sandžak u novembru 1943. godine, Slobodan je ostao da radi na sprovođenju zaključaka vojnopolitičkog savetovanja na Bukulji i učvršćivanju partijskih rukovodstava po srezovima.

Poginuo je 10. februara 1944. godine u selu Vrbica gde se skrivao sa Milićem Radovanovićem i Miloradom Ilićem. Ubijen je u iznenadnom napadu četnika i ljotićevaca.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 9. oktobra 1953. godine, Slobodan Minić  proglašen je za narodnog heroja.