Narodni heroj – Steva Đorđević Novak

iz Knjaževca ( Srbija )

Narodni heroj Steva Đorđević Novak rođen je 1919. godine u selu Radičevcu, kod Knjaževca. Potiče iz siromašne romske porodice. Posle završene osnovne škole pošao je na zanat, ali ga je napustio i počeo da radi kod imućnijih seljaka.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, izbegao je zarobljavanje i vratio se kući sa puškomitraljezom. Povezao se sa članovima Saveza komunističke omladine Jugoslavije i učestvovao u organizovnju ustanka.

Steva Đorđević Novak
Steva Đorđević Novak

Posle formiranja Zaglavsko-timočkog partizanskog odreda, Stevan je, oktobra 1941. godine, stupio u odred kao puškomitraljezac. Uskoro je postao komandir čete. U borbama je najčešće dejstvovao kao bomabš ili puškomitraljezac. U akciji na Sokobanju, oktobra 1941. godine, Steva je bio najzaslužniji za zarobljavanje 37 četnika. Početkom 1942. godine primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije.

Jula 1942. godine postao je komandir Timočke partizanske čete. Krajem oktobra u sukobu s nedićevcima, u selu Stogazovac, ranjen je u ruku, ali je i pored toga uspeo da izbegne zarobljavanje. Godine 1943. zbog posledica ranjavanja, vraćen je u pozadinu, na politički rad.

Poginuo je 10. jula 1943. godine kod sela Donja Bela Reka, kod Bora.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Steva Đorđević Novak proglašen je za narodnog heroja.