Narodni heroj – Vaclav Vostrel Vaso

iz Orahovice ( Hrvatska )

Narodni heroj Vaclav Vostrel Vaso rođen je 17. septembra 1904. godine u Pavlovcu kod Grubišnog Polja. Otac mu se pre Prvog svetskog rata doselio iz Češke u Pavlovac. Uz njega je Vaclav izučio kovački zanat i bavio se zemljoradnjom. Godine 1920, porodica Vostrel odselila se u Kupinec.

Posle očeve smrti, 1932. godine, Vaclav i njegova braća odselili su se u Čemernicu blizu Virovitice. Tu je radio kao kovač i obrađivao zemlju. Aktivno je delovao u društvu „Češka beseda“ u Virovitici, gde je upoznao starog komunistu Bendaka.

Vaclav se preko njega upoznao sa programom Komunističke partije Jugoslavije i priključio se radničkom pokretu. Povazao se s levo orijentisanim učiteljima iz Virovitice i s njima organizovao niz ogranaka „Seljačkog kola“ u Hadžićevu, Pčeliću, Borovi i ostalim mestima. Jula 1939. godine, Vaclav je primljen za člana Komunističke partije Jugoslavije. Ubrzo je bio izabran za člana Kotarskog komiteta KPH za Viroviticu. Godine 1940, u Čemernici je osnovao ćeliju KPH.

Vaclav Vostrel Vaso
Vaclav Vostrel Vaso

Posle okupacije Jugoslavije 1941, Vaclav je, po nagovoru dr Pavla Gregorića, tih dana u Kupincu posetio Vlatka Mačeka na njegovu imanju da ga nagovori na saradnju s KPJ, ali je Maček sve predloge odbio. Kada su ustaše u leto 1941. godine započele sa prisilnim iseljavanjem Srba iz okoline Virovitice, Vaclav je učestvovao u njihovoj zaštiti i ublažavanju represije nad njima.

Zbog toga je, avgusta 1941, zajedno sa dvanaestoricom drugova, bio uhapšen pod optužbom da je branio Srbe. Uskoro je zbog nedostatka dokaza bio pušten iz zatvora. Posle ubistva sekretara kotarskog komiteta KPH za Viroviticu, Bendaka, Vaclav je preuzeo njegovu dužnost. U to vreme, zajedno s Pavlom Gregorićem, organizatorom oružanog ustanka u Slavoniji, Vaclav je učestvovao na brojnim sastancima i konferencijama na kojima se dogovarala organizacija i tok ustanka. Bio je i u stalnim vezama sa prvim partizanskim grupama.

Početkom 1942. godine, Vaclav je bio izabran za sekretara Okružnog komiteta KPH za Bjelovar. U to su vreme bili učestali napadi partizanskih jedinica i povećan broj diverzija na neprijateljske objekte, ali i učestali pohodi ustaških jedinica na partizane. U jednom od tih pohoda, ustašama se predao jedan borac koji je opisao Vaclava i mesta po kojima se kretao.

Tako su ga ustaše uhapsile u Čemernici 4. februara 1942. godine. Nekoliko dana kasnije, ubili su ga selu Klokočaku, nedaleko od Orahovice.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.