Narodni heroj – Velizar Stanković “Veca Korčagin” iz Pljevlja ( Srbija )

Velizar Stanković rođen je 9. marta 1922. godine u selu Gotovuši, kod Pljevalja, gde su mu roditelji bili na službi. Pošto su mu roditelji bili službenici, često se selio. Osnovnu školu je završio u Vrnjačkoj Banji, gde je završio i prvi razred gimnazije. Drugi, treći i četvrti razred gimnazije završio je u Vukovaru, a ostale razrede završio je u Kruševcu.

Velizar Stanković Veca Korčagin
Velizar Stanković Veca Korčagin

Kao učenik kruševačke gimnazije, neposredno pred početak rata u Jugoslaviji 1940. godine, priključio se revolucionarnom omladinskom pokretu. Učestvovao je u radu literarne družine „Napredak“, a kasnije je izabran i za njenog predsednika. Velizar se tada susreo sa marksističkom literaturom, kao i knjigama sovjetskih pisaca. Posebno mu se svidela knjiga Nikolaja Ostrovskog „Kako se kalio čelik“, pa su ga kasnije drugovi u Rasinskom partizanskom odredu prozvali „Korčagin“ po glavnom junaku ove knjige – Pavlu Korčaginu.

Kada je aprila 1941. godine Kraljevina Jugoslavija bila okupirana od strane sila Osovine, Velizar je bio maturant kruševačke gimnazije. Kao veliki patriota bio inicijator i istaknuti učesnik svih prvih akcija protiv okupatora u Kruševcu, a posebno pri spaljivanju okupatorske štampe 6. avgusta 1941. godine, kada su spaljeni paketi novina „Novo vreme“ na železničkoj stanici u Kruševcu. Ova akcija imala je izuzetan politički značaj u revolucionarnom omladinskom pokretu Kruševca, kada je Velizar, kao nagradu za svoju aktivnost primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ).

Zajedno s grupom omladinaca, polovinom avgusta, napustio je okupirani Kruševac i stupio je u Rasinski partizanski odred. Po dolasku u Odred, Velizar Stanković se postavljen za desetara. Sa svojom desetinom isticao se u svim borbama Odreda, a posebno se istakao u napadu na Kruševac, septembra 1941. godine; borbi s Nemcima kod sela Mrzenice; rušenju železničke pruge i uništavanju četiri železničke kompozicije i drugim akcijama. Krajem 1941. godine primeljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Velizar je sa svojom desetinom aktivno učestvovao u rušenju drumskih i železničkih komunikacija, mostova, propusta, telefonskih linija i drugih objekata koje je vršio Rasinski partizanski odred. Tada su bili porušeni železnički most na pruzi i put u Čitluku, Gornjem Ribniku, Stopanji i kod Đunisa, kao i niz drugih saobraćajnica važnih za okupatora.

Velizar Stanković se isticao i u borbama za oslobođenje Blaca, 4. i 5. decembra 1941. godine; u borbi s Bugarima u Mikulovcu, decembra 1941. godine; u sukobu s četnicima u Velikoj Lomnici, 13. januara 1942. godine, kada je izuzetnom hrabrošću uništio celu četničku grupu; u borbama u Pretrešnji i Gornjoj Jošanici, kada je sa svojom desetinom, zarobio celu četu četnika.

Poginuo je 13. februara 1942. godine, u borbi s nadmoćnijim okupatorskim snagama, na Samaru, kod Ribarske Banje.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Velizar Stanković proglašen je za narodnog heroja.