Narodni heroj – Vojin Katnić iz Danilovgrada ( Crna Gora )

Narodni heroj Vojin Katnić (Klikovače, kod Danilovgrada, 17. februar 1915 — Ljubin Grob, 10. jun 1943), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Narodni heroj - VOJIN KATNIĆ iz Danilovgrada ( Crna Gora )
Narodni heroj – VOJIN KATNIĆ iz Danilovgrada ( Crna Gora )

Rođen je 1915. godine u selu Klikovače, kod Danilovgrada. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, nakon čega se posvetio zemljoradnji. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Tokom Trinaestojulskog ustanka učestvovao je u napadu na žandarmerijsku stanicu u Spužu.

Kada je formirana Četvrta proleterska crnogorska udarna brigada ušao je u sastav Prve čete Trećeg bataljona. Učestvovao je u svim borbama brigade (napadi NOVJ na Duvno, Livno, Imotski, Knin, bitka na Neretvi i ostale) sve do svoje pogibije na Ljubinom Grobu tokom bitke na Sutjesci, 10. juna 1943. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija