Narodni heroj – ZEHRA MUIDOVIĆ HAKIROVIĆ iz Sarajeva ( BiH )

Zehra Muidović je rođena u Sarajevu 1912. godine. Nakon obrazovanja u rodnom gradu, radila je u Državnoj hipotekarnoj banci, i usporedo studirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 1936. godine. Bila je jedna od prvih visokoobrazovanih žena među Bošnjakinjama u Bosni i Hercegovini. Pri povratku u Sarajevo, radila je u humanitarnim i kulturno-prosvjetnim organizacijama Trezvenost, Narodne uzdanice i Gajret, te se zalagala za emancipaciju žena.

Zehra Muidović
Zehra Muidović

Pred Drugi svjetski rat Drugi svjetski rat Zehra Muidović se uključuje u revolucionarni pokret, a nakon okupacije Sarajeva 1941. godine postaje jedna od najaktivnijih članica pokreta otpora. U njenoj kući na Velikom Alifakovcu sastajale su se partizanke i druge žene koje su učestvovale u NOB-u, a tu se održavao i radio-telegrafski kurs. Zehra Muidović je na sijelima regrutirala žene za učešće u NOB-u, skrivala članice pokreta otpora, ili im davala zarove kako bi se mogle neometano kretati gradom. Utočište kod nje je pronašla i narodna heroina Radojka Lakić, koja je dva mjeseca pod lažnim imenom živjela u jednosobnom stanu u kući Zehre Muidović.

Zehra Muidović je uhapsena krajem 1942. godine, te je u ustaškom zatvoru bila do januara 1943. godine. Na ljeto 1943. godine, pridružila se Petoj krajiškoj brigadi i konačno postaje partizanka. Učestvovala je na Drugom (1944.) i Trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a (1945.), te bila potpredsjednica Glavnog odbora Antifašističkog fronta žena (AFŽ) u Sarajevu. Sa Sidom Omerbašić 1947. godine pokreće Rezoluciju o pokretu muslimanki za skidanje zara, koja je usvojena na Drugom kongresu AFŽ-a u Sarajevu, u maju 1947. godine, kada su neke muslimanke prvi put skinule zar.

Umrla je u Sarajevu 29. februara 1971. godine. Sarajevsko porodilište na Jezeru je nosilo njeno ime, kao i jedna sarajevska ulica, ali su njihovi nazivi promijenjeni

Yu nostalgija