Oj, Kozaro, Kozarice moja

Oj, Kozaro, Kozarice moja,
ponajviše dala si heroja.

Mi smo braća ispod Kozarice,
gdje ne rađa majka izdajice.

Poznaju se braća Kozarčani
po pjevanju i po jurišanju.

Druže Tito maršale,
naša borba takva je!

Naša borba zahtijeva
kad se gine da se pjeva.

 

Partizanske jedinice u marsu kroz oslobodjeni Prijedor-jesen 1944. godine
Partizanske jedinice u marsu kroz oslobodjeni Prijedor-jesen 1944. godine