OSLOBOĐEN ČAKOVEC – 06.04 1945 – YU KALENDAR

Na današnji dan

06.04.1945

OSLOBOĐEN ČAKOVEC

Dana 6. aprila 1941. Čakovec su napali njemački zrakoplovi. Već 7.4. u Međimurju nije bilo ni jednog vojnika Jugoslavenske vojske, kada u Čakovec ulaze njemačke snage i proglašavaju Međimurje njemačkim okupacijskim područjem.

Spomenik NOB-a u Nedelišću kraj Čakovca
Spomenik NOB-a u Nedelišću kraj Čakovca

Četiri godine kasnije, 6. aprila 1945. Čakovec oslobađaju Bugarska vojska i Crvena armija. Jedinice bugarske 16. pješadijske divizije, vodeći žestoke borbe protiv njemačkih snaga, zauzele Čakovec, a potom, goneći neprijatelja, izbile na liniju k. 314 – s. Sv. Juraj – s. Grobje – s. Dunjkovec. Potom su u grad ušle i prve partizanske jedinice Kalničkog odreda u kojima su bili brojni Međimurci.

Iako je cijelo područje Međimurja oslobođeno nekoliko dana kasnije, ovaj dan se obilježava kao Dan oslobođenja Međimurja.

Yu nostalgija

OSLOBOĐEN ČAKOVEC – 06.04 1945 – YU KALENDAR