Oslobođen Zadar – 31.10.1944 – YU KALENDAR

Na danansnji da

31.10.1944.godine

Oslobođen Zadar

Borbe za oslobođenje sjeverne Dalmacije počele su 7. septembra, a završile oslobođenjem Zadra 31. oktobra 1944. Na operativnom području sjeverne Dalmacije, južnog djela Like i zapadnog dijela Kninske regije nalazila se 19. dalmatinska divizija s 4.212 boraca. 7. oktobra završilo je oslobađanje Benkovca, a velike bitke su vođene za oslobođenje Karina i Obrovca. Ostali dijelovi sjeverne Dalmacije oslobođeni su dokraja oktobra 1944. godine.

Oslobođen Zadar - 31.10.1944 - YU KALENDAR | Yu NoStAlGiJa

U samom Zadru nije bilo većih borbi jer su ga Nijemci nakon poraza u zaleđu napustili te u konvoju krenuli prema Rijeci i Šibeniku. 31. oktobra 1944. u popodnevnim satima u Zadar je ušao Zadarski partizanski odred.

Yu nostalgija