Sporazum Tito-Šubašić – 01.11.1944 – YU KALENDAR

Na današnji dan

01.11.1944.godine

Sporazum Tito-Šubašić

– Predsjednik Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josip Broz Tito i predsjednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić u Beogradu potpisali sporazum o obrazovanju jedinstvene jugoslovenske vlade sa zadatkom da pripremi izbore za Ustavotvornu skupštinu.

Sporazum Tito-Šubašić
Sporazum Tito-Šubašić

Sporazumi Tito-Šubašić, tj. Sporazumi između predsjednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), Josipa Broza Tita i predsjednika Vlade Kraljevske Jugoslavenske vlade, dr. Ivana Šubašića, nastali su kao pokušaj Zapadnih sila da ujedine jugoslavensku (kraljevsku) vladu u egzilu s jugoslavenskim partizanskim (komunističkim) pokretom koji se uspješno borio protiv nacističkih i fašističkih snaga na području Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu.

Prvi Sporazum Tito-Šubašić bio je Viški sporazum od 16. juna 1944., a drugi Sporazum bio je Beogradski sporazum od 1. novembra1944. On je glasio:

„U skladu s načelom kontinuiteta jugoslavenske države s međunarodno-pravnog gledišta i na jasno izraženoj volji svih naroda Jugoslavije u njihovoj četverogodišnjoj borbi za novu, na principima demokracije, izgrađenu, nezavisnu i federativnu državu, želimo i nastojimo da narodna volja bude poštovana na svakom koraku i od svake strane kako u pogledu unutarnje državne organizacije, tako i u pogledu vladavine….

….

Kako bi se izbjeglo svako moguće zaoštravanje odnosa u zemlji, sporazumjeli smo se da se Kralj Petar II ne vraća u zemlju dok narod o tome prvo ne donese svoju odluku, a u njegovoj odsutnosti kraljevsku vlast vršit će Kraljevsko namjesništvo.

….

Predsjednik …maršal Josip Broz Tito i Predsjednik …dr. Šubašić, s punom suglasnošću Predsjedništva Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, sporazumjeli su se o sljedećem sastavu vlade:

….

Takav oblik vladavine u Jugoslaviji ostaje na snazi do odluke Ustavotvorne Skupštine, tj. do donošenja konačnog ustavnog uređenja države.

Nova vlada objavit će deklaraciju koja će sadržavati temeljna načela demokratskih sloboda i jamstva za njihovu primjenu…“.U decembru1944. potpisana su dva aneksa na ovaj Sporazum. Prvi se odnosio na izbore Ustavotvorne Skupštine te na utvrđenja da AVNOJ obavlja zakonodavnu vlast, dok Ustavotvorna Skupština ne obavi svoju zadaću, a da je Vlada odgovorna za organizaciju izvršne vlasti.

Drugi aneks odnosio se na vlasništvo kralja Petra i njegov odnos s Kraljevskim namjesništvom. Kralj Petar žestoko se usprotivio ovom Sporazumu, što se Churchillu nikako nije svidjelo.  U svom obraćanju Parlamentu 18. januara 1945., osvrnuo se na Sporazum i kraljevo neslaganje.

Hvaleći Tita i diveći se njegovim ratnim vještinama, istaknuo je da smatra da su dogovori postignuti Sporazumima najbolje što se moglo učiniti za budućnost Jugoslavije jer su štitili oblik i bit monarhije i održavanje poštenog i slobodnog plebiscita čim to uvjeti dopuste.

Za kralja Petra istaknuo je da se on načelno slaže s aranžmanom, ali da ima određene rezerve. Iako nije znao kako će usuglašavanja s kraljem završiti, Churchill je izjavio da ne vidi što bi drugo osim sporazuma Tito-Šubašić mogli učiniti britanska vlada i SSSR u cilju postizanja najvećeg stupnja dogovora među Jugoslavenima i kako bi osigurali da to pitanje ne postane razlog trvenja između saveznika.

Na kraju je naglasio: „Pitanje je dana kada se mora donijeti odluka o tim pitanjima i ako ne budemo imali sreće dobiti suglasnost kralja Petra, stvar bi zapravo trebala ići dalje, s pretpostavkom da on na to pristaje.“

Kralj je, unatoč tome stajalištu, razriješio dr. Šubašića s premijerskog mjesta, da bi ga pod pritiscima, naknadno ponovno imenovao. Dana 2. februara 1945. imenovao je i Kraljevsko namjesništvo, a 7. februara 1945. formirana je Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije.

Yu nostalgija

.