Osnovana Druga proleterska brigada – 01.03.1942. – YU KALENDAR

Na danasnji dan

01.03.1942. godine

Osnovana Druga proleterska brigada

Druga proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1. marta 1942. godine, u Čajniču, od boraca Užičkog, Čačanskog i Drugog šumadijskog partizanskog odreda. Na dan formiranja imala je četiri batljona sa oko 1.000 boraca.
Bataljon Druge proleterske brigade-Sandzak 1943 . godine
Bataljon Druge proleterske brigade-Sandzak 1943 . godine

Prvi komandant brigade bio je Ratko Sofijanić, narodni heroj, politički komesar Milinko Kušić, narodni heroj, a partijski rukovodilac i zamenik političkog komesara Spasenija Cana Babovićnarodni heroj. Na svom putu Druga proleterska je prešla put dugačak skoro 24 000 km. Kroz nju je prošlo preko 15 000 boraca iz svih dijelova Jugoslavije. Dala je 48 narodnih heroja.

Zajedno sa Prvom proleterskom odlikovana je ordenom Narodnog heroja.
Ova brigada je učestvovala u mnogobrojnim bitkama u drugom svjetskom ratu.

Yu nostalgija

Osnovana Druga proleterska brigada – 01.03.1942. – YU KALENDAR