Druga proleterska

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – Osnovana Druga proleterska brigada

Osnovana Druga proleterska brigada Na danasnji dan 01.03.1942. godine Na danasnji dan - Osnovana Druga proleterska brigada Druga proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana naredbom Vrhovnog štaba NOV i...

Andrijevička operacija / 18. jula i 1. avgusta 1944. godine

Andrijevička operacija 18. jula i 1. avgusta 1944. godine   Operacija Draufgenger (nem. Draufgänger - Drznik), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Andrijevička operacija preduzeta je od strane nemačke Komande Jugoistoka između 18. jula i 1. avgusta 1944. ...

Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine

Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine   Bitka za Ivanjicu je vođena 9. i 10. januara 1944. godine između partizana sa jedne, i udruženih osovinskih snaga (Nemaca, Bugara, ljotićevaca, nedićevaca i četnika) sa...

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine   Nišku operaciju izvele su snage NOVJ i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš - Leskovac - Vlasotince. Niška operacija je započela 8....

Operacija Kuglasta munja / 4-16.decembra 1943. godine

Operacija Kuglasta munja 4-16.decembra 1943. godine   Operacija Kuglasta munja (nem. Kugelblitz), u jugoslovenskoj terminologiji Limsko-drinska operacija, predstavlja najambiciozniju i po upotrebljenim snagama najkrupniju zimsku antipartizansku operaciju u Jugoslaviji 1943/1944. Deo...

Operacija Beta

Operacija Beta Operacija Beta, poznata i kao livanjska operacija, je bila druga faza osovinske Operacije Dinara. Izvedena je 20-27. oktobra 1942. godine sa ciljem zauzimanja...